Alkohol, tobak, nikotinprodukter och receptfria läkemedel

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Ska du sälja folköl, tobak eller elektroniska cigaretter behöver du göra en ansökan till kommunen. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.