Hälso- och sjukvård

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till din läkare eller vård­central för att få hjälp. Vetlanda kommun kan hjälpa dig med hem­sjukvård, rehabilitering i hemmet samt hjälp och stöd när du kommer hem från sjukhuset.

Hos Region Jönköpings län Länk till annan webbplats. hittar du information om olika vård­­mottagningar och vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov. Där kan du också se vilka vård­centraler som finns i Vetlanda kommun Länk till annan webbplats..

Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har en funktions­nedsättning finns det olika hjälpmedel som kan hjälpa till att bevara, kompensera och förbättra din förmåga.

En arbetsterapeut eller sjukgymnast ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som till exempel rullstol och rollator. I samband med bedömning av hjälpmedels­­behovet kan du även få hjälp med träning och behandling i hemmet.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Har du lånat ett hjälpmedel som du inte längre behöver ska det alltid återlämnas. Ta kontakt med din arbetsterapeut eller sjukgymnast för att lämna tillbaka ditt hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster når du via kontaktcenter.

När du skrivs ut från sjukhuset

Behöver du vård, omsorg eller annan hjälp när du kommer hem från sjukhuset? Då kan du få hjälp av ett hemtagningsteam. Men innan du skrivs ut från sjukhuset kallas du och personal från Vetlanda kommun, vårdcentralen och sjukhuset till en samordnad vårdplanering.

Vid en vårdplanering går vi tillsammans igenom vad du behöver för stöd och hjälp efter din sjukhusvistelse för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. För att en vårdplanering ska vara möjligt krävs ditt samtycke.

Hemsjukvård - när du inte kan ta dig till en vårdcentral

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning kan du ha rätt till hem­sjukvård. Hem­sjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period.

Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar distrikts­sköterskor, sjuk­sköterskor, under­sköterskor, arbets­terapeuter och sjuk­gymnaster.

Kontakta din vårdcentral

Är du i behov av hem­sjukvård kontaktar du din vård­central Länk till annan webbplats.. För att få hem­sjukvård krävs ett beslut från läkare, sjuk­sköterska, arbets­terapeut eller sjuk­gymnast.

Insatser där avgift tas ut

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (200 kronor per besök och max 400 kronor per månad).
 • Hemsjukvårdsabonnemang kostar 400 kronor per månad.
 • Ordination av hjälpmedel inklusive hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (200 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (200 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (200 kronor).
 • Enstaka besök som inte är registrerade i hemsjukvården (200 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (200 kronor).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Insatser är inte förenat med någon avgift

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Hälsocenter

Vetlanda hälsocenter är ett samverkansarbete mellan Vetlanda kommun, Region Jönköping och vårdcentralerna i kommunen. Centret finns i Bad & Gyms lokaler inne i centrala Vetlanda.

Vetlanda hälsocenter Länk till annan webbplats.