Mark och lokaler

Kontakta tekniska kontoret eller näringslivsbolaget Nuvab om du är intresserad av tomtmark för nyetablering eller utbyggnad av befintlig verksamhet.

Det är Nuvab Länk till annan webbplats. som ansvarar för sammanställningen av lediga lokaler.

Vi har ingen generell tomttaxa för industrimark.