Utmaningsrätt - överta driften från kommunen

Du som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver, har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

All verksamhet får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt sådant som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller inte kan läggas ut på entreprenad.

Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, prövar utmaningen och avgör om den ska leda till upphandling eller annan åtgärd. Genom upphandling avgörs sedan vem som ska utföra uppdraget. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan måste hanteras på ett objektivt sätt.

Utmana en kommunal verksamhetAvser du att själv driva den aktuella verksamheten? * (obligatorisk)
Avser du att själv driva den aktuella verksamheten?