Klotter och skade­görelse

Varje år kostar skadegörelsen Vetlanda kommun en halv miljon kronor. Detta är skattepengar vi hellre lägger på något annat. Hjälp oss att hålla utkik runt kommunala byggnader på kvällar och helger. Ser du ett pågående brott, ring alltid 112.

Har du upptäckt nytt klotter eller annan skadegörelse? Anmäl gärna detta till kontaktcenter. Du har kontaktuppgifter längre ner på sidan. Förklara vart det är någonstans. Skickar du e-post uppskattar vi om du kan bifoga bilder. Vi kan efter det åtgärda skadegörelsen på våra egna fastigheter eller förmedla informationen vidare till aktuell fastighetsägare eller förvaltare.

Vår målsättning

  • Sanera klotter inom 2 veckor från det att skadan kommit till kommunens kännedom. Vintertid kan sanering dröja på grund av väder och temperatur.
  • Dokumentera och polisanmäla allt klotter och skadegörelse.
  • Arbeta förebyggande genom samverkan med skolor, polis och räddningstjänst.

Varje år gör Vetlanda kommun mer än 100 polisanmälningar om skadegörelse på våra fastigheter.