Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Fakturor och betalningsvillkor för leverantörer

Här hittar du information om Vetlanda kommuns bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Kommunen föredrar fakturor med full artikelspecifikation utskriven på fakturan. I annat fall ska följesedel med specifikation över köpta artiklar eller utförd serviceinsats bifogas fakturan. Referens (ZZ-referens) ska framgå på fakturans första sida. Vid eventuella felaktigheter returneras fakturan för åtgärd. Leverantörens organisationsnummer och uppgifter om F-skattebevis ska alltid anges på fakturan.

Mervärdesskatt

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Omvänd skattskyldighet

Fakturor som avser bygg- eller anläggningstjänster ska vara utan moms. På fakturan ska anges:

  • omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller
  • Vetlanda kommuns momsregistreringsnummer SE212000057101.

Fakturaadress, organisationsnummer och bankgiro

Vetlanda kommun
”Avdelning”
”ZZ-referens”
Box 293
574 23 Vetlanda

Du kan även e-posta fakturan till faktura@vetlanda.se.

Vetlanda kommuns organisationsnummer: 212 000-0571.
Bankgiro: 289–7551

Betalningsvillkor

Fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan har kommit kommunen tillhanda. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag betalar kommunen närmast följande bankdag. Villkor i avtalet med leverantören gäller även för finansbolag. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. Dröjsmålsränta betalas enligt svensk räntelagstiftning.

Rekvisition

Om du som leverantör kräver rekvisition från kommunen ska följande anges på rekvisitionen:

  • ZZ-referens
  • Avdelning
  • Namn på den som gör inköpet
  • En specifik vara eller en maxsumma för inköp
  • Attesterad av behörig chef

Elektroniska leverantörsfakturor

Vetlanda kommun erbjuder idag tre olika möjligheter att skicka elektroniska fakturor, fulltextfaktura enligt SFTI, e-faktura samt fakturaregistrering på webben. Du som leverantör väljer lösning beroende på hur många fakturor du skickar och hur många av företagets kunder som vill ha elektroniska fakturor.

Fulltextfaktura

Fulltextfakturan enligt SFTI är en lösning för större leverantörer med avancerade affärssystem. Ta kontakt med Annelie Petersson på ekonomikontoret om du vill skicka fulltextfakturor till kommunen.

E-faktura och fakturaregistrering på webben

Vetlanda kommun samarbetar med Pagero för e-fakturor och fakturaregistrering på webben (Free Web Portal). Instruktioner för hur du kommer igång finns på Pagero. Att registrera fakturor direkt på webben är en bra lösning för leverantörer som skickar få fakturor.

Leverantörsfakturor via e-post

Vetlanda kommun kan ta emot fakturor via e-post. När fakturan bifogas via e-post är det två fil-format som fungerar, pdf och tif. Filen ska bifogas, inte klistras in, och skickas till faktura@vetlanda.se. Endast en bifogad fil per e-postmeddelande rekommenderas.

Fakturor ska alltså inte skickas till den person som är mottagare av fakturan, däremot ska referensen i form av ZZ-referens framgå.