Fakturor och betalningsvillkor för leverantörer

Här hittar du information om Vetlanda kommuns bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Kommunen föredrar fakturor med full artikelspecifikation utskriven på fakturan. I annat fall ska följesedel med specifikation över köpta artiklar eller utförd serviceinsats bifogas fakturan. Referens (ZZ-referens) ska framgå på fakturans första sida. Vid eventuella felaktigheter returneras fakturan för åtgärd. Leverantörens organisationsnummer och uppgifter om F-skattebevis ska alltid anges på fakturan.

Mervärdesskatt

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Omvänd skattskyldighet

Fakturor som avser bygg- eller anläggningstjänster ska vara utan moms. På fakturan ska anges:

 • omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller
 • Vetlanda kommuns momsregistreringsnummer SE212000057101.

Fakturaadress, organisationsnummer och bankgiro

Från och med den 1 april 2019 inför vi successivt krav på elektroniska fakturor. Läs mer under Elektroniska fakturor..

Vetlanda kommun
”Avdelning”
”ZZ-referens”
Box 293
574 23 Vetlanda

Vetlanda kommuns organisationsnummer: 212000-0571.
Bankgiro: 289–7551

Betalningsvillkor

Fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan har kommit kommunen tillhanda. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag betalar kommunen närmast följande bankdag. Villkor i avtalet med leverantören gäller även för finansbolag. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. Dröjsmålsränta betalas enligt svensk räntelagstiftning.

Rekvisition

Om du som leverantör kräver rekvisition från kommunen ska följande anges på rekvisitionen:

 • ZZ-referens
 • Avdelning
 • Namn på den som gör inköpet
 • En specifik vara eller en maxsumma för inköp
 • Attesterad av behörig chef

Elektroniska leverantörsfakturor

Skicka faktura till Vetlanda kommun

Från och med 1 april 2019 gäller en ny lag för fakturahantering. Den innebär att fakturor till kommuner ska vara i elektronisk form. Faktura i PDF-format räknas inte som en elektronisk faktura. Kravet gäller allt annat än det som betalats kontant eller via kort.

Vetlanda kommun erbjuder idag tre olika möjligheter att skicka elektroniska fakturor; e-faktura, fakturaregistrering via portal på webben samt fulltextfaktura enligt SFTI.

Vetlanda kommun har successivt gått över till att endast ta emot elektroniska fakturor.

Fakturaportal för dig som skickar fåtal fakturor

Leverantörer som inte har möjlighet att skapa e-faktura i eget system kan registrera sig som leverantör till Vetlanda kommun i Fakturaportalen för att skicka e-faktura.

Det kostar inget - oavsett antal fakturor.

Mer information finns på Fakturaportalens webb.

Det finns även andra portaler hos exempelvis InExchange.

Innehållskrav på faktura

 • Leverantörsfakturor till Vetlanda kommun ska alltid innehålla en referens. Referenskoden ska börja med två stycken Z (ZZ) direkt följt av 1-10 tecken bestående av bokstäver eller siffror. Inga andra tecken eller mellanslag får förekomma. Inga blanksteg får förekomma efter sista tecknet.
  Exempel: ZZHAKAND001, ZZ5141, ZZ15, ZZ5.
 • För leverantörsfakturor som har sin grund i vårt inköpssystem, ska GLN-koden till leveransadressen istället användas som referens.
  (OBS! Det är otroligt viktigt att detta blir rätt, annars kommer fakturan inte in i vårt system.)

Det är viktigt att ZZ-koden eller GLN-koden är den primära märkningen och att den är det enda som anges i referensfältet.

I e-fakturafilen anges värdet i tagg RequisitionistDocumentReference/cac:ID.

Fakturabilagor

Vetlanda kommun tar emot elektroniska bilagor som bifogas till e-faktura.

Fulltextfaktura

Fulltextfakturan enligt SFTI är en lösning för större leverantörer med avancerade affärssystem. Ta kontakt med Annelie Petersson på ekonomikontoret om du vill skicka fulltextfakturor till kommunen.

Svefaktura/PEPPOL och anslutning

Vi tar emot elektroniska fakturor i formaten Svefaktura/PEPPOL. Vi vill i första hand använda PEPPOL. Det innebär att ni måste vara anslutna till PEPPOL:s infrastruktur via en accesspunkt. PEPPOL blir billigare och smidigare för alla parter. Läs mer om hur PEPPOL fungerar på SFTI:s hemsida.

För att upprätta en anslutning behöver vi uppgifter enligt nedan. De skickar du via e-post till ekonomiavdelningen.
• VAN-operatör (Opus Capita, InExchange, Pagero, Global EDI, Tieto med flera)
• EDI-adress (GLN-nummer eller organisationsnummer)
• Organisationsnummer
• Kontaktperson, namn och e-postadress
• Företagsadress

Vetlanda kommuns uppgifter:
• VAN-operatör/Fakturaväxel: Pagero
• Organisationsnummer: 212000-0571

EDI-adresser:
• GLN: 7350034020004
• Organisationsnummer: 2120000571
• PEPPOL ID: 0088:7350034020004
Om du har frågor är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen.