Servicedeklaration om lokalbokning av idrottsanläggningar

Vår ambition är att skapa en bred och varierad kultur- och fritidsverksamhet genom att här finns arenor för ett rikt föreningsliv inom kultur och idrott som bidrar till god livskvalitet och utvecklar stimulerande livsmiljöer.

Bokning av tider i kommunens idrottsanläggningar samt vissa gymnastikhallar sker via kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi lovar

  • Idrottsverksamhet i föreningsregi prioriteras vid lokalbokning.
  • Bokningsförfrågningar kan göras via kommunens hemsida och besvaras inom två arbetsdagar.
  • Bokningsschemat på kommunens hemsida hålls ständigt uppdaterat.

Servicedeklarationens gräns

Bokningar kan göras endast genom kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ditt ansvar

Vi förväntar oss att du använder idrottslokaler/gymnastikhallar med hänsyn till övriga besökare och att allmänna villkor och ordningsregler enligt ”Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler” efterföljs vid nyttjande av kommunens idrottshallar/gymnastiksalar.