Serveringstillstånd

Serverar du starköl, annan jäst alkoholdryck, vin och spritdrycker behöver du ett serveringstillstånd. I Vetlanda kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om tillstånd.

Sök/ändra eller återkalla serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller ett slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt eller vid enstaka tillfällen.

Stadigvarande serveringstillstånd

Du som driver en restaurang kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker Pdf, 724 kB, öppnas i nytt fönster.. Tillståndet gäller för servering till allmänheten eller ett slutet sällskap året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Kunskapsprov

För att få ett serveringstillstånd måste du som ansöker fått godkänt i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i svensk alkohollag Länk till annan webbplats.. Provet genomförs hos Vetlanda kommun.

Serveringsansvarig personal

Det ska alltid finnas en ansvarig person på plats för att få servera alkohol. Personen måste vara fyllt 20 år. För att få ett stadigvarande serveringstillstånd behöver du göra en anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster..

Byte av ägare/ Återkalla serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd är knutet till den juridiska personen, företaget och serveringslokalen. Ska din verksamhet upphöra måste du göra en begäran av återkallande för serveringstillstånd Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.. Ett serveringstillstånd upphör aldrig om du inte själv återkallar ditt serveringstillstånd.

Är du ny ägare till en verksamhet måste du göra en ny ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Pdf, 724 kB, öppnas i nytt fönster..

Förändringar som påverkar tillståndet

Du som har stadigvarande tillstånd är skyldig att i förväg eller så fort som
möjligt anmäla förändringar till kommunen som kan ha betydelse för serveringstillståndet.

Vid förändring ska du:

Tillfälligt serveringstillstånd

Tillfälliga tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller ett slutet sällskap. Tillståndet kan gälla för en viss tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Kunskapsprov

För att få ett serveringstillstånd måste du som ansöker fått godkänt i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i svensk alkohollag Länk till annan webbplats.. Provet genomförs hos Vetlanda kommun.

Serveringsansvarig personal

Det ska alltid finnas en ansvarig person på plats för att få servera alkohol. Personen måste vara fyllt 20 år. För att få ett stadigvarande serveringstillstånd behöver du göra en anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster..

Servering av alkohol i pauser vid ett evenemang

Vill du servera alkohol under pauser vid ett evenemang, till exempel i en teater eller konsertlokals foajé? Då behöver du ansöka om serveringstillstånd för pausservering Pdf, 717 kB, öppnas i nytt fönster.. Vid pausservering behöver du inte servera mat.

Serveringstillstånd för pausservering kan ges med villkor, till exempel att alkoholservering inte får ske i samband med ett ungdomsevenemang.

Kunskapsprov

För att få ett serveringstillstånd måste du som ansöker fått godkänt i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i svensk alkohollag Länk till annan webbplats.. Provet genomförs hos Vetlanda kommun.

Serveringsansvarig personal

Det ska alltid finnas en ansvarig person på plats för att få servera alkohol. Personen måste vara fyllt 20 år. För att få ett stadigvarande serveringstillstånd behöver du göra en anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster..

Catering

Driver du en cateringverksamhet för slutna sällskap kan du få stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av Vetlanda kommun.

För att få ett cateringtillstånd måste du ha ett eget kök för lagning/tillredning av mat.

Provsmakning

Vill du anordna provsmakning av alkoholdrycker din restaurang? Då behöver du göra en ansökan om serveringstillstånd för provsmakning Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster..

Vid en provsmakning serverar du små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat.

För att få anordna provsmakning krävs det att du har ett stadigvarande serveringstillstånd för lokalen och de drycker som provsmakningen avser.

Kryddning av sprit

Vill du krydda spritdryck för servering som snaps i din restaurang? Då behöver du göra en ansökan om kryddning av sprit Pdf, 702 kB, öppnas i nytt fönster..

För att ansöka behöver du ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker.

Allmänna frågor om serveringstillstånd

Har du koll när det krävs ett serveringstillstånd eller inte?

När behöver du inte ett tillstånd?

Du behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående krav är uppfyllda:

  • Serveringen gäller ett enstaka tillfälle för ett slutet sällskap.
  • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vad är ett slutet sällskap?

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i en förening, ett företag eller annat sammanhang utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras.

Som arrangör ska du i förväg kunna uppge vilka personer som kommer att delta vid den aktuella tillställningen. Vid serveringstillfället ska en deltagarlista över det slutna sällskapet finnas tillgänglig på serveringsstället.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

  • risk för störningar (närboende, ordning, trafik)
    den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
  • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).
  • Kommunen begär in uppgifter från bland annat Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten.

Hur lång tid tar det att få svar på en ansökan?

När du har lämnat in en ansökan och betalat avgiften påbörjar kommunen handläggningen. Kommunens mål är att beslut ska fattas inom åtta veckor efter en komplett ansökan kommit in. Det kan ibland ta längre tid beroende på kommunstyrelsens sammanträdestider.

Du får besked om din ansökan om serveringstillstånd har beviljas eller inte. Vid avslag får du en motivering till varför tillståndet inte beviljats och information om hur beslutet kan överklagas.

Serveringen får först starta när du har fått ditt tillståndsbevis.

Vad kostar ett serveringstillstånd?

Vetlanda kommun tar ut en handläggningsavgift för ansökan om serverings­tillstånd och en årlig avgift för tillsynen. Handläggningsavgiften ska vara betald innan ansökan behandlas. Tillsynsavgiften grundas på omsättningen av försäljningen av alkoholdrycker.