Tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, även kallat vitt snus, ska anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Regeringen har lämnat förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, genom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Om du redan idag säljer dessa produkter måste du anmäla detta senast 1 augusti 2022. För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du känna till och följa de regler som finns.

E-tjänst till tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter, anmälan eller avregistrering Länk till annan webbplats.

Riksdagen tog beslut om detta förslag den 21 juni 2022. Förslaget gick igenom i riksdagen, vilket innebär att tobaksfria nikotinprodukter kommer att regleras från och med den 1 augusti 2022.

Tobaksfria produkter - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om bestämmelserna i denna reglering kommer efter att lagen har beslutats och inför lagens ikraftträdande.

När beslut om lagstiftningen har tagits av riksdagen, måste kommunen fatta beslut om den praktiska handläggningen till exempel taxa, reglemente med mera.

Mer information kommer löpande att läggas på denna sidan.

Information från regeringskansliet Länk till annan webbplats.