Våld i nära relationer

Blir du skadad, hotad eller kränkt av någon i din närhet? Det finns hjälp att få.

Våld kan se olika ut. Det kan vara en mobil som granskas varje kväll. Ovälkomna händer. Privata bilder som sprids i sociala medier. Slag och stryptag. En kontrollerad oskuld. Det kan vara hjälpmedel som göms eller alltid ställs för långt bort. Medicin som inte är den du egentligen ska få.
Blåmärken som förklaras som en olycka.

Att skada, skrämma eller kränka någon man har en nära relation till är ett brott. Aldrig ett uttryck för kärlek.

Vad kan jag göra?

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som våldsutsatt ska få hjälp. Här är några råd om vad du kan göra om du är utsatt.

Kom ihåg!

Det är aldrig ditt fel att någon annan gör dig illa. Du förtjänar ett liv fritt från våld.

Dokumentera

För gärna dagbok, fota om du får fysiska skador och spara eventuella hot som du får i telefonsvarare mejl eller sms.

Berätta

Prata med en vän. Kontakta socialtjänsten eller kontakta en jour. Är det akut ska du ringa polisen på 112!

Förbered

Packa en flyktväska med id-handlingar, viktiga dokument, kreditkort, kontanter, nycklar och mediciner.

Hjälp lokalt i Vetlanda

I Vetlanda kommun kan du vända dig till kommunens kontaktcenter eller till Kvinnojouren om du eller någon du känner är utsatt för våld.

Hjälp nationellt i Sverige

Det finns även hjälp att få nationellt om du inte är hemmahörande i Vetlanda kommun eller av någon anledning inte vill prata med någon här.