Naturstig Boställagölen

Strax sydost om Landsbro ligger ett stort våtmarksområde. Här pågår just nu ett projekt att anlägga en stig med spångar, utsiktstorn och fikabord. Det kommer även röjas fram en stig som länkar ihop området med Boställevägen.

En av alla spångar läng med naturstigen vid Boställagölen.

Naturstig har lagt ut med spångar, utsiktstorn och fikabord.

Projektet är inte riktigt klart ännu, men det går att ta sig runt följ markering på träden. En officiell invigning planeras till 2021 i samband med friluftslivets år.

Området utgörs huvudsakligen av en tallbeklädd mosse, men även större ytor av kärr och centralt i området finns en liten göl. Våtmarken har höga naturvärden och storleken och den orörda vegetationen ger en riktig vildmarkskänsla.