Naturstig Boställagölen

Strax sydost om Landsbro ligger ett stort våtmarksområde. Här har ett projekt genomförts för att tillgängliggöra området med en stig som är delvis spångad. Ett utsiktstorn och fikabord har anlagts intill gölen.

En av alla spångar läng med naturstigen vid Boställagölen.

Naturstig har lagt ut med spångar, utsiktstorn och fikabord.

Området utgörs huvudsakligen av en tallbeklädd mosse, men även större ytor av kärr och centralt i området finns en liten göl. Våtmarken har höga naturvärden och storleken och den orörda vegetationen ger en riktig vildmarkskänsla.

Stigen runt mossen är cirka 2 km lång. Det finns även en stig som leder upp till Boställevägen. Stigen är delvis spångad, men bra skor är att rekommendera eftersom området i perioder är väldigt blött. I området gäller allemansrätten. Det finns inga soptunnor så ta med er skräpet hem.

Boställagölen