Skirö förskola och fritidshem

Skirö förskola är en mindre förskola med en avdelning. Vi har både förskola och fritidshem hos oss. Förskolan är i en enplans­villa och fritids­hemmet är i en lägenhet nära förskolan.

Skirö förskola

Skirö förskola

På vår förskola vill vi förmedla en positiv framtidstro genom att arbeta aktivt med natur, miljö och hållbar utveckling. Hos oss ska barnen ha roligt, känna sig trygga och känna glädje över att lära sig och utvecklas.

Två gånger per termin har vi föräldramöte och skolråd på förskolan. Då träffas föräldrar, personal och rektor.

Fritidshem

Barnen som går på fritids har tillgång till förskolans gård med redskap och cyklar, och så kojorna i skogen förstås. När det är skollov gör vi utflykter och hittar på lite extra.

Om det är få barn både på förskolan och fritidshemmet samarbetar vi och är då oftast i förskolans lokaler.

Maten på förskolan

Skirö förskola har ett tillagningskök där vi lagar vi all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Under den varma delen av året lagar vi lunch och äter den ute en gång i månaden.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.