Djur, djurskydd och skadedjur

Här hittar du information om vilka djur som du ska ha tillstånd för att ha, vad du kan göra åt vilda djur som stör, hur du kan begrava ditt sällskapsdjur eller din häst och vem som får bedriva skyddsjakt. Du hittar också information om hundbad.

Här hittar du information om vilka djur som du ska ha tillstånd för att ha, vad du kan göra åt vilda djur som stör, hur du kan begrava ditt sällskapsdjur eller din häst och vem som får bedriva skyddsjakt. Du hittar också information om hundbad.

Begrava en häst

Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljö- och byggförvalt­ningen, som ger anvisningar för nedgräv­ningen och godkänner lämplig plats.

Att tänka på när du vill gräva ner din häst:

 • Avstånd från nedgrävnings­plats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om under­liggande jordlager utgörs av lera eller silt.
 • Gräv tillräckligt djupt så att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Nedgrävning av död häst Länk till annan webbplats.

Du kan också välja att kremera din häst:

Djur som kräver tillstånd

För att få ha vissa sorters djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, krävs tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Har du upp till fyra fjäderfän klassas de som sällskapsdjur och du behöver inget tillstånd. Har du fler än fyra behöver du tillstånd. Generellt ges inte tillstånd för tupp och påfågel.

Misstanke om att djur far illa

Upplever du att djur far illa, vanvårdas eller utsätts för djurplågeri? Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att djur missköts Länk till annan webbplats..

Vid akuta fall ringer du Polisen, telefon 114 14.

Vilda djur - skadade, sjuka eller döda

Om du har kört på ett större vilt djur som till exempel älg, rådjur, utter eller vildsvin ska du ringa Polisen på telefon 114 14, även om djuret inte verkar skadat. Du ska också markera platsen där olyckan inträffade så polis och jägare kan hitta platsen efteråt. Mer information om hur du går tillväga om du kört på ett vilt djur finns hos Nationella Viltolycksrådet Länk till annan webbplats..

Upphittat djur som är skadat eller sjukt

Hittar du ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polisen på telefon 114 14. Försök inte avliva eller flytta på det skadade eller sjuka djuret. Avvakta polis eller skyddsjägare.

Upphittat dött djur på allmän eller olämplig plats

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats ska du kontakta fastighetsägaren.

Hittar du ett dött djur på allmän plats (till exempel i en park eller lekplats) kan du kontakta tekniska kontoret.

Döda husdjur, till exempel katt och hund, anmäls till Polisen på telefon 114 14.

Statens vilt

Vissa djur, till exempel örn och utter, räknas som "statens vilt" och tillfaller staten när djuret har dött eller skadats. Vilka djur som räknas som "statens vilt" kan du läsa hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.. Hittar du ett dött djur som räknas som "statens vilt" ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Om du störs av grannens husdjur

Om du störs av grannens husdjur bör du i första hand själv tala med grannen.

Hyr du din bostad kan du kontakta din fastighetsägare eller bostads­rätts­förening om du upplever att problemen inte slutar efter samtal med grannen. Föreningens stadgar eller regler för hyres­gäster innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Skadedjur

Fåglar som stör

Skator, kajor, kråkor och duvor är vanliga i Vetlanda. Miljö- och byggförvalt­ningen får ofta in anmälningar om fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Att skjuta fåglarna löser inte problemet annat än för stunden. Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska störningarna från fåglar. Fastighetsägaren får istället försöka förhindra att fåglar bygger bo eller slå sig ner på takkanter och hängrännor genom att spänna upp nät eller ståltråd. Fler tips på vad du kan göra:

 • Låt inte sopor och matrester vara åtkomliga utan använd slutna komposter.
 • Rensa upp i vildvuxna hörn.
 • Plocka upp fallfrukt dagligen från tomten.
 • Städa ofta under fågelbordet om du matar småfåglar på vintern.
 • Bor du i villa? Då bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma, ofta ingår det i din försäkring.

Rävar och grävlingar

Rävar och grävlingar som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada ansvarar du som fastighetsägare själv för att ta hand om. Behöver du hjälp på din fastighet kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen eller vända dig direkt till en av kommunens skyddsjägare.

Rådjur

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig till trädgårdar för att kalasa på naturens läckerheter. Detta betraktas inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och byggförvaltningen.

Råttor och andra skadedjur

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrätts­förening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt problemet kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Skyddsjakt

För att undvika att vilda djur orsakar betydande skador inom detaljplanelagt område, kan skyddsjakt utföras. Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (exempelvis parker, lekplatser, stränder) och andra områden där kommunen är fastighetsägare. Nedanstående personer har tillstånd att bedriva skyddsjakt på uppdrag av miljö- och byggförvaltningen och polisen.

Kontaktuppgifter till skyttar i varje skyddsområde som får bedriva skyddsjakt

Björköby: Håkan Hjalmarsson, 0383-313 94, 070-635 80 70

Ekenässjön: Lars-Åke Engström, 0383-304 53

Holsbybrunn, Sjunnen och Skede: Johan Blomstrand, 070-978 79 61

Kvillsfors: Mats Rogebrant, 0501-27 55 16, 073-809 10 07 
mats.rogebrandt@metsagroup.com

Korsberga, Landsbro och Myresjö: Alexander Wramler, 073-966 46 56
wramler@gmail.com

Nye: Christer Johansson, 070-254 95 82

Pauliström: Håkan Rickard, 073-809 12 76
hakan.rickard@metsagroup.com

Ramkvilla: Klas Håkanson, 0474-600 20, 070-597 23 00 och Roger Engblom, 072-334 08 88

Hela Kommunen: Håkan Svensson, 0383-161 75, 070-585 54 36
fyrputten@gmail.com och Erik Svensson, 070-681 49 01

Sällskapsdjur

Som djurägare är du alltid ansvarig för att ta väl hand om ditt djur och se till att djuret inte stör andra.

Hund

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Vetlanda kommun ska hundar hållas kopplade på offentliga platser, allmänna badplatser och på motionsspår. Du måste plocka upp avföring efter din hund på gator och torg, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, parkområden, motionsanläggningar samt på allmänna badplatser.

Katt

Det är tillåtet att ha katter lösa, även i tätort. Om sanitära eller andra problem uppstår kan miljö- och byggnämnden besluta om begränsning av antalet katter för en ägare.

Begrava ett sällskapsdjur

Du som äger djuret ska ta hand om djuret även efter att det avlidet. Mindre husdjur får grävas ner hemma utan tillstånd. Vill du kremera ditt sällskapsdjur kan du vända dig till Flattinge smådjurskremering Länk till annan webbplats. (ligger mellan Ljungby och Värnamo).

Bada med hund

Hundar är tillåtna på alla våra kommunala badplatser. De ska dock vara kopplade och du ska plocka upp efter dem. Om du bryter mot dessa regler kan du bötfällas av polis.

Några tips för lyckade bad

Här kommer några konkreta tips på hur du kan göra när du har hund på en badplats för att göra det trivsamt för alla.

 • Håll alltid hunden kopplad.
 • Rasta hunden noga innan ni slår er ner på stranden så det inte händer någon "olycka". Skulle det ändå ske, plocka upp efter hunden och ta gärna med lite sand runtomkring så ni får med all förorening.
 • Välj kanten på badplatsen så ni vistas och badar en bit ifrån andra badgäster. Undvik att placera er mitt i smeten, tänk på att det kan finnas personer som är hundrädda eller allergiska.
 • Ha gärna hunden i skuggan så den inte blir för varm.
 • Vattenskål till hunden är viktigt om den inte vill eller bör dricka badvattnet.
 • Försök att göra hunden nöjd så den inte skäller så den stör - kanske med ett smaskigt tuggben eller en frusen färskfoderkorv som isglass.
 • När hunden har badat, låt den inte ruska av sig så det skvätter på andra badgäster.
 • Borsta helst inte hunden på badplatsen så det börjar virvla runt hår i luften.