Servicedeklaration för värmepump

Vid installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd eller anmälan. Här beskrivs vad du kan förvänta dig av kommunen när du söker tillstånd eller gör en anmälan.

Innan du installerar en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Undantag är installationer inom vattenskyddsområden som kräver tillstånd eller är förbjudna. Kontakta oss för ytterligare information.

Vi lovar

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut eller ett besked från oss om hur ditt ärende kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar, remisser till andra myndigheter eller yttrande från grannar.

Vi hjälper dig med din ansökan/anmälan

På vår hemsida finns information och de blanketter du behöver för att installera värmepump. Vi hjälper dig med andra nödvändiga kontakter inom kommunen och andra myndigheter som behövs i samband med din ansökan/anmälan.

Ditt ansvar

För att underlätta hanteringen av din ansökan/anmälan krävs det att du lämnar in kompletta handlingar med korrekt ifylld blankett, situationsplan och eventuellt yttrande från grannar.