Taxor och avgifter

Det här är en sammanfattning av avgifterna för äldre­omsorg, hemsjukvård och omsorgen om personer med funktions­nedsättning i Vetlanda kommun.

Avgifterna är index­reglerade och uppdateras årligen. Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kronor.

Prislista avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Pdf, 197 kB.

Dagverksamhet

Dagverksamheten vid Norrängen är kostnadsfri. Resorna till dagverksamheterna är kostnadsfria.

Dagverksamheten vid Alinderska är också kostnadsfri, men du får betala dina egna resekostnader.

När du är på dagverksamheten betalar du själv dina måltidskostnader, lunch 77 kronor per portion och kvällsmat 42 kronor per portion.

Funktionshinderomsorgen

Kostnader för olika insatser och service

Insats/service

Kostnad

Lunch daglig verksamhet

60,71 kronor (exklusive moms).

Fika daglig verksamhet

7 kronor (exklusive moms).

Korttidsboende/läger

heldag

0–12 år

12 år och äldre

 

 

130 kronor per dygn.

65 kronor per dygn.

Korttidsboende/läger

halvdag

0–12 år

12 år och äldre

 

 

65 kronor per dygn.

32,50 kronor per dygn.

 

Hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2017 betalar du avgift för insatser som utförs av hemsjukvården. Oavsett antalet besök av hemsjukvården är avgiften max 400 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och hänsyn tas till ekonomiska förutsättningar, samma underlag som äldre­omsorgen (ekonomisk redogörelse).

Avgift tas ut för följande insatser:

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (200 kronor per besök och max 400 kronor per månad).
 • Hemsjukvårdsabonnemang kostar 400 kronor per månad.
 • Ordination av hjälpmedel inklusive hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (200 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (200 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (200 kronor).
 • Enstaka besök som inte är registrerade i hemsjukvården (200 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (200 kronor).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Följande insatser är inte förenat med någon avgift:

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Hemtjänst

Kostnaden för hemtjänst är inkomstbaserad och beräknas efter dina ekonomiska förutsättningar. Vi tillämpar maxtaxa.

Den högsta avgift du kan få för hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende är 2 575 kronor per månad (2024 års nivå). Beloppet är en viss procentsats av pris­basbeloppet och regleras varje år. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnads­pris som är beräknad till 386 kronor per timme.

Korttidsboende

Kostnader för olika insatser och service

Insats/service

Kostnad

Omvårdnad

Max 85,82 kronor per dygn.

Omsorgsavgift

Max 2 575 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Alla måltider

130 kronor per dag.

Telefon

50 kronor per månad.

Måltider

Avgifterna för maten höjs från och med 1 januari 2024. Måltidsabonnemanget i särskilt boende där alla måltider ingår kostar 3 900 kronor per månad. För matdistribution betalar du nu 77 kronor per portion. Du betalar endast för maten och inte någon ytterligare avgift för distributionen.

Särskilt boende

Kostnader för olika insatser och service

Insats/service

Kostnad

Hyra av lägenhet

Cirka 5 800 kronor per månad.

Hyran skiljer sig något mellan kommunens olika boenden.

Alla måltider

3 900 kronor per månad

Omvårdnadsavgift

Max 2 575 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Bostadstillägg och hyresjämkning

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg via Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Om du inledningsvis behöver betala hyra för två lägenheter när du flyttar in på ett särskilt boende, kan du ansöka om hyresjämkning. Kontakta kommunens avgifts­administratör.

Räkna ut din avgift för särskilt boende

Trygghetslarm

År 2024 kostar trygghetslarm max 287 kronor per månad. Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.