Servicedeklaration om adresser och lägenhetsnummer

Entréer ska ha en adress och om det finns fler än en bostad på samma adress ska dessa ha lägenhetsnummer.

Adress

För varje entré, det vill säga ingång till en byggnad där det finns en bostad eller verksamhetslokal, ska det finnas en belägenhetsadress. En fullständig belägenhetsadress ska vara unik.

Belägenhetsadresser beslutas av kommunen. För belägenhetsadresser finns en fastställd svensk standard som vi normalt tillämpar.

Postnummer och postort beslutas inte av kommunen.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som finns.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på.

Vi lovar

  • Nya bostadsområden är adressatta vid tomtutdelning.
  • Enbostadshus får i normalfallet adress inom en vecka efter kontakt med oss. Under semestertider och långhelger gäller andra tider.
  • Flerbostadshus får i normalfallet adress och lägenhetsnummer inom två veckor efter att vi fått del av fullständig information. Under semestertider och långhelger gäller andra tider.

Ditt ansvar

Att beställningen görs i god tid.