Servicedeklaration om bygglov

För många byggåtgärder krävs ett särskilt tillstånd - bygglov. Här beskrivs vad du kan förvänta dig av kommunen när du söker bygglov.

Bygglov krävs för nya byggnader, tillbyggnader eller för att ändra ändamålet med byggnaden. Det krävs också bygglov för andra åtgärder som till exempel skyltar, upplag och master.

Vi lovar

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut om bygglov eller ett besked från oss om hur ditt bygglov kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar, remisser till andra myndigheter eller yttrande från grannar.

Vi hjälper dig med ditt bygglov

På vår hemsida finns information och de blanketter du behöver för att söka bygglov. Vi hjälper dig tillrätta med andra nödvändiga kontakter inom kommunen och andra myndigheter som behövs i samband med ditt byggprojekt. Du är även välkommen att besöka oss.

Ditt ansvar

För att underlätta hanteringen av ditt bygglov krävs det av dig att du lämnar in kompletta handlingar med fackmannamässigt gjorda ritningar. För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.