Ramkvilla skola

Ramkvilla skola har omkring 60 elever i förskoleklass, årskurs 1-2, årskurs 3-4, årskurs 5‑6 och fritidshem.

Ramkvilla skola

Ramkvilla skola

Ramkvilla skola i Vetlanda kommun ligger vid Klockesjön mitt i samhället. Vi har en underbar skolgård med både asfalt- och gräsytor.

Gemensamt förhållningssätt

 • Vi arbetar för att skapa trygghet som är grunden för allt lärande.
 • Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever.
 • Vi är alla medarbetare till varandra (elever, personal, vårdnadshavare).
 • Vi arbetar för att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. 
 • Vi arbetar för att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull.

Värdegrund

 • Vi vill att varje elev ska ha förståelse för att alla människor är olika och har olika förutsättningar.
 • Vi vill att varje elev ska visa respekt genom att lyssna på andra, följa regler och beslut som är tagna enligt demokratisk ordning, samt acceptera andras åsikter.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Bäckaby förskola. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Så här ser våra veckor ut på fritids

 • Måndagar – pyssel/fri lek.
 • Tisdagar – skogen eller någon form av utomhusaktivitet.
 • Onsdagar – fri lek ute ch inne
 • Torsdagar – idrottssalen/rörelse
 • Fredagar – fredagsmys med spel, lekar, fri lek.

Vi erbjuder läsläsning alla dagar efter mellanmålet.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Vänskola i Tanzania

Ramkvilla skola arbetar med en vänskola i Tanzania: Kokirie school. Genom arbetet med vår vänskola får eleverna en ökad förståelse för andra människors levnadsvillkor och förbereder dem för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Skolbibliotek

Ramkvillas bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek mitt i Ramkvilla skola.

Här kan du söka information, låna böcker, tidningar, CD-böcker och talböcker. Sagostunder och bokprat erbjuds ett par gånger per termin för skolans elever.

Biblioteket är öppet för skolans elever och personal under ordinarie skoltider. Bibliotekarie finns på plats på tisdagar klockan 9-15. Fråga eller tipsa gärna bibliotekarien om böcker som du vill läsa. De böcker som inte finns på Ramkvillas bibliotek kan beställas från stadsbiblioteket.

Sök efter böcker i bibliotekskatalogen på bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats.. Du söker enkelt genom att fylla i sökrutan högst upp på startsidan.

Allmänheten är välkommen att låna på tisdagar klockan 16-19.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Ylva Stenkvist
Telefon 079-098 29 72
ylva.stenkvist@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Monica Borg-Rudström
Telefon: 072-141 61 54
monica.borg-rudstrom@vetlanda.se

Måndag till fredag 8.00-16.00 (ledig måndagar jämna veckor och ledig fredagar ojämna veckor) .

Specialpedagog Carita Fornander
Telefon 076-133 15 79
carita.fornander@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.