Lämna din synpunkt

Har du synpunkter på Vetlanda kommuns service eller tjänster? Då vill vi gärna veta det. Dina tankar, åsikter, idéer och klagomål ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet. Eller varför inte ge beröm för fint arbete?

Redovisning av inkomna synpunkter

Synpunkter inskickade efter den 15 juni 2022 publiceras automatiskt cirka sju dagar efter att synpunkten besvarats. Anonyma synpunkter publiceras direkt när de har besvarats. Synpunkter som innehåller person­uppgifter, sekretess eller handlar om enskilda personer publiceras inte.

Läs inkomna synpunkter och svar Länk till annan webbplats.

På sidan där du kan läsa inkomna synpunkter och svar finns det en särskild sökfunktion för att du enkelt ska kunna hitta tidigare synpunkter. Alla synpunkter är publicerade i två år.

PDF-filer med synpunkter till och med 15 juni 2022

Tidigare synpunkter där det inte föreligger sekretess finns tillgängliga månadsvis via pdf-filer. Om du ser en synpunkt som du vill veta mer om är du välkommen att kontakta kontaktcenter.