Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Planer och utveckling

Kommunens vision för hur marken ska användas framgår i översiktsplanen. Här finns även fördjupade översiktsplaner och vindbruksplan.

Hur du får använda mark och vatten i olika områden.

Områdes­bestämmelser reglerar ett begränsat antal frågor om hur du får använda marken.