Korsberga skola

På Korsberga skola möter du ett 100-tal nyfikna elever i årskurs F‑6, generös och engagerad personal samt intresserade föräldrar.

Korsberga skola

Korsberga skola

På Korsberga skola arbetar vi alla tillsammans för att skapa en trygg lärandemiljö med höga och positiva förväntningar på våra elever. Vi strävar hela tiden efter att alla känner gemenskap, har arbetsro, nyfikenhet att lära och tillit till sina förmågor. Vårt mål är att alla elever ska känna att skolan är meningsfull.

Vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapskraven i de olika ämnena samt att alla tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Vi arbetar även med respekt, omtanke och att vi använder ett trevligt språk.

Maten på skolan

Fritidshem

Vårt fritidshem finns på skolan med egen skolskog, pulkabacke och en allmänt rik utemiljö på vår skolgård. Vi har tillgång till idrottshall praktiskt taget när vi vill, sommar som vinter kan vi enkelt att ta oss till sjö för både skridskoåkning, fiske och bad. Vi har även tillgång till träslöjdslokalen.

Vi vill komplettera hemmet, det vill säga utelek, skog, frisk luft, lek med jämnåriga samt försök att skapa rum för vila (lugn tid).

Hos oss strävar vi efter en VI-känsla, där ALLA ska känna trygghet och trivsel. Vi arbetar också med att få en trivsam miljö, där vi tillsammans hjälps åt att hålla rent omkring oss, samt vara rädda om våra egna och andras saker. 

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek

På skolan finns ett bibliotek som är till både för skolan och allmänheten. Biblioteket har cirka 6 000 böcker, även talböcker och Daisy. Lokalerna är handikappanpassade.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Ylva Stenkvist
Telefon 079-098 29 72
ylva.stenkvist@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Monica Borg-Rudström
Telefon: 072-141 61 54
monica.borg-rudstrom@vetlanda.se

Specialpedagog Carita Fornander
Telefon 0761-33 15 79
carita.fornander@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.