Anhörigstöd i Vetlanda

Vårdar du en anhörig som inte klarar av vardagen på egen hand? Då kan du få stöd och råd av Vetlanda kommun.

Anhörigstödet i Vetlanda finns för dig som vårdar och stödjer en anhörig som är äldre, långvarigt sjuk, har beroendeproblem eller har en funktionsnedsättning.

Till Anhörigstöd kan du vända dig för att delta i aktiviteter, få goda tips och råd som underlättar din vardag eller träffa andra i liknande situation.

Kommunens olika anhöriggrupper

I en anhöriggrupp träffar du andra i en liknande situation och får möjligheter att dela erfarenheter och tankar. Alla som deltar i gruppen avger ett tystnadslöfte.

Anmäl ditt intresse till anhörigkonsulent Emma Croona. Det är gratis att delta i en anhöriggrupp och vi bjuder på enklare fika.

Anhöriggrupper i Vetlanda kommun

 • Demens med inriktning mot make/maka
 • Demens med inriktning mot barn som ger stöd till förälder
 • Unga personer med demens
 • Parkinson
 • Stroke
 • Cancer
 • MS
 • Barn med funktionshinder
 • Vuxna med funktionshinder
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Psykisk ohälsa
 • Efterlevandegrupp när den närstående nyligen har avlidit
 • Personer som förlorat en närstående genom suicid
 • Föräldrar, vars barn är beroende av TV- eller datorspel

Anhörigcenter

Norrgården, Norrvägen 10 C
574 34 Vetlanda

Förslag på en ny anhöriggrupp

Har du förslag på en ny anhöriggrupp? Vi startar gärna upp fler anhöriggrupper efter önskemål.


Ideella organisationer

Det finns många ideella organisationer som vänder sig till anhöriga.

Anhörigföreningen

En förening för dig som vårdar en närstående. Föreningen vill ge god gemenskap, stöd och hjälp. Anhörigföreningen har sin expedition på Lasarettsgatan 17. Anhörigföreningen Länk till annan webbplats. finns också på Facebook.

Församlingar

Präster, pastorer och diakoner finns för dig som behöver någon att tala med. Kontakta respektive församling.

Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats. erbjuder bland annat webbaserade demensutbildning på flera olika språk, till exempel persiska och polska.

NKA
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats. NKA, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. 

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats. är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Anhörigas riksförbund
Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats. Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa
NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, Länk till annan webbplats. är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Anonyma alkoholister
Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats.- för dig som vill sluta dricka.