Norrgårdsskolan

Norrgårdsskolan har drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns även ett fritidshem med omkring 90 barn.

Norrgårdsskolan

Norrgårdsskolan

Norrgårdsskolan ligger mellan Njudungsgymnasiet och Folkets park i Vetlanda.

Vår profil är Lära för livet. Skolans främsta uppgift är att ta till vara och uppmuntra den kreativa förmåga och lust att lära som varje barn har naturligt.

Skolan börjar klockan 8.30 på dagarna.

Du som förälder är viktig när ditt barn ska lära sig läsa

 • Lyssna aktivt när ditt barn läser. Uppmana att följa med fingret i texten och läsa väl (inte missa ändelser, lägga till eller tappa ord, stanna vid punkt)
 • Läs samma text flera gånger så att barnet tränar läsflyt.
 • Ställ frågor om texten.
 • Läs högt för ditt barn! Sluta inte även om barnet själv har lärt sig läsa.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Fritidshem

 • Öppettider: 05.45-17.30
 • Frukost serveras 07.30 och mellanmål 14.00-14.30
 • Barnen är ute varje dag minst 60 minuter.
 • Kläder efter väder är bra. Barnen ska ha regnkläder/vinterkläder på sin hylla samt skor som är varma och tål vatten.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Restaurang Heaven's Kitchen

 • Vi rekommenderar mat enligt visningstallriken.
 • Vi rekommenderar någon av de sallader som erbjuds.
 • Du tar en servett.
 • Du gör rent vid din plats när du lämnar bordet.
 • Du pratar med din kompis i normal samtalston.
 • Du förflyttar dig i lugnt tempo.

Skolbibliotek

Vi är stolta över vårt nya skolbibliotek! Vi har köpt massor av nya böcker och har flyttat in i ett nytt rum som tillkom vid utbyggnaden av skolan. Vi samarbetar också med Vetlanda bibliotek men eftersom det är ganska långt att gå till biblioteket är det i första hand de äldre eleverna som går dit.

Vi har nu ett relativt stort utbud av böcker i vårt eget skolbibliotek. Det är böcker som passar för olika åldrar och varierad läsförmåga. När vi köper nytt försöker vi att välja böcker i olika genrer. En del barn gillar spänning och fantasy, andra föredrar humor och tokigheter medan andra tycker om att läsa relationsberättelser. Det är viktigt att alla hittar sina favoriter. I förslagslådan finns möjlighet för barnen att ge egna förslag på inköp av böcker.

Vi fortsätter att utveckla vårt skolbibliotek. Det är genom att läsa som vi blir bättre läsare!

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Andrea Karlström
Telefon skolan: 076-695 61 22
andrea.karlstrom@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Specialpedagog Anna Björkman
Telefon: 0383-965 51, 072-147 01 72
anna.bjorkman@vetlanda.se

Specialpedagog Caroline Renebrant
Telefon: 0383-965 99, 076-695 58 05
caroline.renebrant@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.