Boendemiljö

Du hittar information om hur du kan agera om du har problem med miljön i din bostad eller om du upplever någon störning som kan hota din hälsa. Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för boendemiljön.

Faktorer i innemiljön som påverkar hälsan är bland annat ventilation, buller, radon, fukt och mögel.

Innan du väljer att klaga på ett problem du har kan du läsa här om vad som gäller i de situationer där det är vanligt med klagomål. Vi tipsar också om vad du kan göra åt problemet.

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Prata först med den som orsakar störningen om du tror att du vet var bullret kommer ifrån. Om störningen trots det fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt.

Ibland kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakar bullret. Får du inte hjälp kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vi gör en bedömning av vilka mätningar och åtgärder som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att kräva.

Buller från vägar och järnvägar

Om du störs av trafikbuller ska du vända dig till väghållaren, som ansvarar för vägars underhåll och skötsel. I tätorter är det Tekniska kontoret i Vetlanda kommun.

För större vägar ansvarar oftast Trafikverket. Om du störs av järnvägen vänder du dig också till Trafikverket.

Trafikverket - Buller vid din fastighet Länk till annan webbplats.

Får du inte hjälp kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vi gör en bedömning av vilka mätningar och åtgärder som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att kräva.

Fukt och mögel

Vanliga orsaker till fukt- och mögelproblem är att fuktiga material byggs in, otillräcklig ventilation, dålig dränering av grunden eller någon form av läcka.

Har du problem med fukt och mögel i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens fastställda krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen, som är tillsynsmyndighet för frågor där människors hälsa är i riskzonen. De kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om fuktskador, mögel eller liknande.

Ljud från grannar

Ljud från grannar kan exempelvis vara fester, hög volym på TV:n, musik och stegljud. Störningar från grannar regleras bland annat i ordningslagen, hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen. Oberoende om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad.

Vart ska du klaga?

Om du är störd av grannar ska du ta upp frågan med hyresvärden eller styrelsen om du bor i en bostadsrätt. I de fall de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden, som är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar.

Fastighetsägarens/föreningens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende använder bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar. Fastighets­ägaren utreder och avgör om hyresgästen eller företeelsen som fått klagomål är onormalt störande. Det är också fastighetsägaren som säger till berörda att störningarna måste upphöra.

Radon

Radon är en luktfri gas som i höga halter kan vara skadlig för din hälsa. Radon­halten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft. Alla bostadshus med markkontakt bör mätas för radon.

Hur du mäter radon

Att mäta radon är enkelt och något som du som fastighetsägare kan göra själv. Placera minst två mätdosor/radondetektorer per bostad. Mätningen ska pågå minst två månader, gärna längre, sedan skickar du dosorna för analys. Du ska mäta under eldningssäsongen, det vill säga mellan 1 oktober och 30 april.

Beställ radonmätning

Är du intresserad av att mäta radonhalten i din bostad kan du köpa mätdosor/radondetektorer på kontaktcenter mot faktura. Deras lager är begränsat och kan komma att ta slut. Pris för ett paket med radondosor är från 475 kronor. Du kan också beställa radondosor hos nedanstående företag:

Korttidsmätning vid tidsbrist

Behöver du en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde (exempelvis vid husköp) kan du mäta under tio dygn. Resultatet blir inte lika tillförlitligt.

Mer information

I Boverkets radonguide Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om radon i bostäder.

Olovliga anläggningar på kommunal mark

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten. Det kan till exempel vara komposter, vedupplag, studsmattor, uppställning av båtar, släp, husvagnar och bilar.

Mer information om olovliga anläggningar på kommunal mark

Om du inte får gehör hos fastighetsägaren är du välkommen att kontakta miljö- och bygg­förvalt­ningen som kan hjälpa till med rådgivning och bostads­inspektioner.