Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Krossverksamhet

Om du ska krossa berg, naturgrus eller andra jordarter ska du göra en anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering av berg och grusmaterial till miljö- och bygg­förvaltningen.

Anmälningsplikt gäller om verksamheten:

  • Ska vara inom område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser.
  • Ska drivas utanför område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en period på tolv månader.

Anmäl till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Krossning och sortering av avfall

Om du ska krossa avfall (till exempel asfalt och betong) som ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål ska du göra en anmälan om mellan­lagring/bearbetning av avfall.