Krossverksamhet

Om du ska krossa berg, naturgrus eller andra jordarter ska du göra en anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering av berg och grusmaterial till miljö- och bygg­förvaltningen.

Anmälningsplikt gäller om verksamheten:

  • Ska vara inom område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser.
  • Ska drivas utanför område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en period på tolv månader.

Anmäl till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Krossning och sortering av avfall

Om du ska krossa avfall (till exempel asfalt och betong) som ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål ska du göra en anmälan om mellan­lagring/bearbetning av avfall.