Tomaslundsskolan

Tomaslundsskolan har drygt 350 elever i grundskola och anpassad grundskola. På skolan finns årskurser från förskoleklass upp till och med årskurs 6 samt fritidshem.

Tomaslundsskolan

Tomaslundsskolan

Vi arbetar mycket för att öka måluppfyllelsen bland våra elever. Det handlar om läsförståelse, att skriva och att jobba med matematikstrategier.

Vi arbetar utifrån metoden Att skriva sig till läsning (ASL) från och med förskoleklass upp till årskurs två.

Vår vision

På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande. Alla ska lyckas!

Du som elev

 • ska känna dig trygg och respekterad för den du är
 • tar ansvar för dina studier
 • visar andra hänsyn och respekt
 • utvecklar dina kunskaper och förmågor tillsammans med andra.

Du som vårdnadshavare

 • tar tillsammans med skolan ett gemensamt ansvar för ditt barns utveckling och lärande.

Vi som arbetar på Tomaslundsskolan

 • ser olikheter som en tillgång
 • erbjuder olika arbetssätt och lärmiljöer
 • arbetar aktivt för samarbete mellan elever, vårdnadshavare och kollegor.

Maten på skolan

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Tomaslundsskolan finns i grundskolans lokaler. Vi arbetar ibland tillsammans med grundskolans klasser beroende på elevernas behov och förutsättningar.

I varje klass arbetar klasslärare som är speciallärare eller specialpedagoger och elevassistenter.

I anpassad grundskola på Tomaslundsskolan undervisas eleverna i ämnesområden. De fem ämnesområdena är kommunikation, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning, estetisk verksamhet och motorik.

Fritidshem och förskoleklass

Avdelningar på fritids

 • Ekorren - förskoleklass och årskurs ett
 • Tigern - förskoleklass och årskurs ett
 • Kaninen - förskoleklass
 • Hajen - årskurs två
 • Delfinen - årskurs tre till sex
 • Giraffen - anpassad grundskola.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

 • Fritids Delfinen, telefon 0383-577 89, 072-588 23 12
 • Förskoleklass och fritids Ekorren, telefon 0383-577 84
 • Fritids Giraffen, telefon 0383-577 83
 • Förskoleklass och fritids Kaninen, 0383-577 87
 • Förskoleklass och fritids Tigern, telefon 0383-577 85
 • Fritids Hajen, telefon 0383-967 21

Skolbibliotek

På Tomaslundsskolan har vi ett stort skolbibliotek med cirka 8000 titlar. Vi uppdaterar ständigt utbudet. Det finns både bilder-, fakta- och lättlästa böcker för olika åldrar samt ungdomsböcker i olika genrer.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Lena Wendel
Telefon: 0383-975 21, 072-143 24 04
lena.wendel@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Julia Sterbrant
Telefon: 0383-577 12, 073-704 89 52
julia.sterbrant@vetlanda.se

Specialpedagog Maria Oskarsson
Telefon: 0383-577 46
maria.oskarsson@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i appen Edlevo. Du kan även anmäla frånvaro på telefon till lärarrum, se längst ner på sidan.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.