Bidrag för en enskild väg

En enskild väg sköts av vägens ägare, vägsamfällighet eller väg­förening. För enskilda vägar kan man få bidrag från Trafikverket eller kommunen.

Bidrag från Trafikverket och kommunen

Bidrag för att sköta en enskild väg kan du få från Trafikverket och från kommunen. Trafikverket fastställer det bidragsgrundande beloppet. Bidraget betalas ut i efterhand. Ansök om bidrag för enskild väg hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Underhållsbidrag

För de vägar som inte har rätt till bidrag från Trafikverket utgår ett årligt underhållsbidrag på 2,25 kronor/löpmeter. Inget bidrag utgår till de första 100 meterna. Underhållsbidraget ansöker du om vart femte år och det betalas ut i efterhand. Ansök om bidrag till enskild väg utan statsbidrag hos kommunen Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande gäller:

  • Vägen ska vara utfartsväg från permanentbostad.
  • Vägen ska hållas i sådant skick som är tillfredsställande för dess ändamål.
  • Som väglängd räknas sträckan från tomtanslutning till allmän väg eller annan bidragsberättigad väg.
  • Om en fastighet har två eller flera utfartsvägar kan man bara få bidrag för den kortaste vägen. Om annan väg tjänar allmänt intresse utgår bidrag även till denna.
  • Om en väg betjänar flera fastigheter ska en gemensam ansökan undertecknas av samtliga bidragsmottagare.

Bidrag för att bygga ny väg

Kommunalt bidrag kan även sökas för nybyggnation. Bidraget är på högst 25 procent av kostnaden, som ska beräknas och godkännas av kommunen.

Följande gäller:

  • Kostnader för marklösen och förrättningar får inte inräknas.
  • Arbetena får inte påbörjas innan tekniska nämnden har godkänt åtgärden.
  • Bidraget betalas ut när arbetet godkänts av tekniska kontoret.

Frågor som inte regleras av bestämmelserna ovan kan ändå prövas av tekniska nämnden om väghållaren ansöker om det. Bidrag under 100 kronor betalas inte ut.