Nye skola

Nye skola har drygt 100 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns fritidshem, bibliotek och idrottshall. 

Nye skola

Nye skola

Vår personal arbetar för att skapa en samsyn kring skolan och få en bättre arbetsmiljö för både personal och elever. Varje termin har vi också hälsodagar.

Maten på skolan

Fritidshem

Nye fritidshem är integrerat med skolan. Vi arbetar utifrån samma planer och riktlinjer och ser verksamheten som ett komplement till elevernas dag i skolan. Fritidshemmet har dock egna mål.

Eleverna på fritids har möjlighet att få hjälp med läxorna varje tisdag och torsdag klockan 14.30-15.00 i en särskild lokal på skolan. Då finns också en lärare på plats.

En dag på fritids

06.30 Fritidshemmet öppnar.
07.30 Frukost matsalen
08.00 Skolan börjar.
13.10 Skolan slut. Fritids börjar. Fria aktiviteter/ Daglig fast aktivitet.
14.00 Mellanmål F-2
14.30 Mellanmål 3-6
15.00 Fria aktiviteter/ Daglig fast aktivitet/ Läxläsning
17.30 Fritidshemmet stänger.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek

Vi har ett skolbibliotek för barn och ungdomar.

bibliotekets sida Länk till annan webbplats. kan du se vilka datum bokbussen kommer till Nye. Bokbussen ersätter det tidigare vuxenbiblioteket.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Lena Wendel
Telefon: 0383-975 21, 072-143 24 04
lena.wendel@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Julia Sterbrant
Telefon: 0383-577 12, 073-704 89 52
julia.sterbrant@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.