Uppläsning av sidor

Du kan få sidan uppläst. Sidan har en funktion som omvandlar text till tal. Det gör att även de som har svårt för att läsa eller som har svenska som andra språk, lättare kan ta del av innehållet.

Du startar uppläsningen genom att klicka på ikonen i toppen på webbsidan som ser ut som en högtalare. Efter att du klickat kommer hela sidan att läsas upp. Om du navigerar på sidan med tangenterna kan du aktivera funktionen med snabbkommandot Alt+Shift+L.

Läs upp del av sidan

Om du vill få en del eller ett stycke uppläst, kan du markera texten. När du markerat text visas en liten knapp intill texten. Klicka på knappen för att få texten uppläst.