Servicedeklaration om gator, vägar och gång- och cykelvägar

I Vetlanda kommun ska man, sommar som vinter, kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och hela. Gatumiljön ska vara ren och trivsam med tydlig och motiverad skyltning.

Vi lovar

  • Skador och hål i vägbeläggningen, som medför en olycksrisk, lagar vi i normalfallet inom en arbetsdag.
  • Vi sopar Vetlandas centrala gator och vägar minst en gång per vecka och övriga gator och vägar minst en gång per år.
  • Vi sopar upp glaskross snarast, men dock senast inom en arbetsdag efter anmälan.
  • Vinterväghållning är prioriterad för gång- och cykeltrafikanter. Vi röjer snö när det har kommit mer än fyra centimeter på gång- och cykelbanor och på gator efter sju centimeter. Vid större snöfall sker snöröjning av gator och gång- och cykelvägar samordnat.
  • Bekämpning av halka görs i samband med snöröjning. Vid akuta behov görs den snabbare. Då prioriteras gång- och cykelvägar, samt korsningar på huvudgator.
  • Felaktiga eller skadade trafikskyltar åtgärdar vi inom tre veckor efter anmälan.

​Ditt ansvar

Akuta fel och brister på beläggningar, trafikskyltar, gatustädning med mera anmäls via tekniska kontorets expedition under kontorstid på telefon. Övrig tid till SOS-centralen 0383-106 18.