Synpunkter och klagomål på förskola och skola

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt. Får du inte hjälp där kan du ta din anmälan vidare.

Allmänna klagomål och synpunkter

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål som rör skolornas eller förskolornas verksamheter använder du e-tjänsten Synpunkt Vetlanda.

Klagomål som rör enskild individ

I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal eller rektor.

Om du har framfört dina klagomål utan att problem åtgärdats kan du använda vår e-tjänst för att lämna klagomål.

Klagomål som rör elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan. Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med rektor, skickar de tillbaka ärendet till kommunen.