Mellanlagring/bearbetning av avfall

Om du vill mellanlagra eller bearbeta jord, byggavfall eller annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen, ska du först göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Till anmälan ska du bifoga:

  • Skalenlig situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder där verksamheten planeras.
  • Eventuella sammanställningar av massberäkningar, analysprotokoll eller liknande.

När ska mellanlagring anmälas?

Om du vid något enskilt tillfälle ska mellanlagra mellan 10 och 10 000 ton avfall (mellan 10 och 30 000 ton om avfallet därefter ska användas i
anläggnings­ändamål) ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Du får mellanlagra i max ett år om avfallet ska deponeras och i max tre år om avfallet ska återanvändas. Är det större mängder eller längre tidsförvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

I väntan på borttransportering av avfall får du mellanlagra på platsen där det uppstår. Vid dessa tillfällen krävs det ingen anmälan eller tillstånd.

När ska bearbetning anmälas?

Innan avfall ska användas i exempelvis anläggningsarbete kan det behöva bearbetas genom krossning, sållning eller liknande. Om du kommer bearbeta upp till 10 000 ton per år ska du anmäla bearbetningen till miljö- och bygg­förvalt­ningen.

Vid olyckor

Kontakta alltid räddningstjänsten vid en olycka. Om olyckan kan påverka människors hälsa och miljön, kontakta även miljö- och byggförvaltningen.