Stöd och stipendier

Vetlanda kommun delar varje år ut stöd och stipendier inom flera olika områden. Du har möjlighet att söka själv eller nominera andra.

Georg Selanders donationsstiftelse

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (inte eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda socken Öppnas i nytt fönster..

Pengarna delas ut två gånger om året, en gång per termin. Du ansöker för en termin i taget. Man ansöker för den innevarande terminen, så på hösten ansöker du för höstterminen och på våren för vårterminen.

Om din utbildning är längre än en termin behöver du göra en ny ansökan varje termin. Bifoga intyg från skolan.

Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 december.

Integrationspris

Integrationspriset delas ut för ideella insatser som främjar samarbete och bidrar till möten mellan människor med olika kulturell och etnisk bakgrund. Insatserna ska överensstämma med målen i integrationspolicyn för Vetlanda kommun. Priset delas ut årligen i samband med Nationaldagsfirandet i Vetlanda kommun och består av ett diplom och en summa på 10 000 kronor.

Pristagare kan vara privatpersoner, föreningar eller organisationer. Nomineringar till Integrationspriset lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 15 april tillsammans med en kort motivering. Alla invånare och föreningar i kommunen har möjlighet att nominera.

Förslag till pristagare bereds av en arbetsgrupp med representation från kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om pristagare.

Kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen personer, föreningar eller organisationer vars handlingar och engagemang betyder något extra för kultur- och fritidslivet i Vetlanda kommun. Pristagarna uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen i Forngården i centrala Vetlanda.

Ledarpris

Mottagare av Berth Järnlands ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet och enskilda personer i Vetlanda. Två personer som arbetar ideellt med att leda ungdomsverksamhet utses varje år. Dessa två tar emot priset vid nationaldagsfirandet i Forngården, Vetlanda.

Förslag på kandidater skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Samstiftelsen för social hjälpverksamhet

Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun delar ut ekonomiskt stöd. Ansökan är öppen för enskilda personer folkbokförda i kommunen. Vid prövning av ansökan kommer personer som på grund av svårigheter i sin livssituation är i kontakt med kommunens vård- och omsorgsförvaltning, socialtjänsten eller invånare som av andra anledningar har begränsade ekonomiska förutsättningar att prioriteras.

Ansökan får inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, till exempel i form av ekonomiskt bistånd.

Målet är att stödet ska stödja individens möjlighet till:

  • Jämlikhet i levnadsvillkor
  • Aktivt delta i samhällslivet

Utdelning sker en gång per år om det finns medel att betala ut.

Gör så här för att söka:

  1. Ladda ner ansökningsblankett Pdf, 959 kB.. Om du inte har skrivare kan du skriva ut på biblioteket eller på kommunens kontaktcenter.
  2. Fyll i blanketten noga. Om det fattas information kan din ansökan inte behandlas.
  3. Ange en referens som vi kan kontakta för att få dina uppgifter bekräftade. Exempel på referens kan vara handläggare vid socialtjänsten, god man eller annan person med god insyn i din situation.

Ansökningen är öppen mellan 1 till och med 30 april 2024.

Utbildningsstipendium inom kultur

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom litteratur, konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. Stipendiet är avsett att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Du som söker ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Beloppet är 10 000 kronor.

Du som söker ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Du som får ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om hur du använder pengarna. Samma person kan högst få stipendiet tre gånger. Ansökan om utbildningsstipendium ska skickas via e-tjänsten till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

E-tjänst - Ansök om utbildningstipendium inom kulturområdet Länk till annan webbplats.

PA och Lisbeths musikstiftelse

Musiker eller musikstuderande som bor i Vetlanda kommun, eller som bor på annan ort men har haft sin uppväxt och utbildning, eller del av utbildning, i Vetlanda kommun, kan ansöka.

Stipendium ur PA och Lisbeth Karlssons musikstiftelse delas ut varje år efter beslut av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden tar beslut i maj och stipendiet delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni.

Totalt delas cirka 50 000 kronor ut varje år och den summan kan fördelas på flera stipendiater. Den som får ett stipendium ska efter ett år redovisa hur pengarna har använts.

15 april är sista datum för ansökan. Samma person kan tilldelas stipendium högst tre gånger.

E-tjänst - Ansök om PA och Lisbeths musikstiftelse Länk till annan webbplats.