Stöd och stipendier

Vetlanda kommun delar varje år ut stöd och stipendier inom flera olika områden. Du har möjlighet att söka själv eller nominera andra.

Georg Selanders donationsstiftelse

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (inte eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda socken Öppnas i nytt fönster..

Pengarna delas ut två gånger om året, en gång per termin. Du ansöker för en termin i taget.  Man ansöker för den innevarande terminen, så på hösten ansöker du för höstterminen och på våren för vårterminen.

Om din utbildning är längre än en termin behöver du göra en ny ansökan varje termin. Bifoga intyg från skolan.

Sista ansökningsdag är 11 maj respektive 1 december.

Integrationspris

Integrationspriset delas ut för ideella insatser som främjar samarbete och bidrar till möten mellan människor med olika kulturell och etnisk bakgrund. Insatserna ska överensstämma med målen i integrationspolicyn för Vetlanda kommun. Priset delas ut årligen i samband med Nationaldagsfirandet i Vetlanda kommun och består av ett diplom och en summa på 10 000 kronor.

Pristagare kan vara privatpersoner, föreningar eller organisationer. Nomineringar till Integrationspriset lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 15 april tillsammans med en kort motivering. Alla invånare och föreningar i kommunen har möjlighet att nominera.

Förslag till pristagare bereds av en arbetsgrupp med representation från kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om pristagare.

Kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen personer, föreningar eller organisationer vars handlingar och engagemang betyder något extra för kultur- och fritidslivet i Vetlanda kommun. Pristagarna uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen i Forngården i centrala Vetlanda.

Ledarpris

Mottagare av Berth Järnlands ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet och enskilda personer i Vetlanda. Två personer som arbetar ideellt med att leda ungdomsverksamhet utses varje år. Dessa två tar emot priset vid nationaldagsfirandet i Forngården, Vetlanda.

Förslag på kandidater skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Utbildningsstipendium inom kultur

Ansök om utbildningstipendium inom kulturområdet Pdf, 681.5 kB.

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom litteratur, konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. Stipendiet är avsett att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Du som söker ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Beloppet är 10 000 kronor.

Du som söker ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Du som får ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om hur du använder pengarna. Samma person kan högst få stipendiet tre gånger. Ansökan om utbildningsstipendium Pdf, 681.5 kB, öppnas i nytt fönster. ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.