Enkät för boendeinventering

Det finns mängder av hus på landsbygden, men tyvärr lyser det inte i alla fönster. I Vetlanda kommun vill vi slå ett slag för en levande landsbygd och genomför därför en boendeinventering.

Äger du en fastighet eller är du intresserad av att äga en? I vår boendeinventering samlar vi information från dig som vill flytta till Vetlanda kommuns landsbygd och från dig som äger fastigheter som du kan tänka dig att sälja eller hyra ut. Därefter finns en möjlighet att matcha ihop fastighetsägare med intressenter, för att ni ska kunna ta frågan vidare på egen hand.

Som kommunal organisation har vi inga intentioner att agera mäklare, men vi vill väcka en tanke hos dig om att det skulle kunna finnas personer som är intresserade av att bo i din fastighet. Är du intresserad av att föra en dialog med oss och berätta din historia? Då får du gärna fylla i vår boendeenkät och hjälpa oss att lösa boendefrågan i kommunen.

Du kan också vända dig direkt till kommunens landsbygdsutvecklare Elin Bexell via mejl till elin.bexell1@vetlanda.se eller telefon 0383‑72 44 38.

Så hanterar vi dina svar

Vetlanda kommun frågar efter dina uppgifter för att kunna kartlägga boendesituationen på kommunens landsbygd. Alla frågor i boendeenkäten är öppet ställda, utan några som helst intentioner gentemot dig som fastighetsägare. Det är helt frivilligt att svara på enkäten. Svaren och uppgifterna hanteras endast internt och publiceras inte någonstans så att andra kan se dem.

Jag svarar på enkäten för att: * (obligatorisk)
Jag svarar på enkäten för att:
Endast för dig som äger en fastighet, annars gå vidare till nästa fråga.

Endast för dig som inte äger en fastighet, annars gå vidare till nästa fråga.
Användning av fastighet * (obligatorisk)
Användning av fastighet
Gäller för dig som äger en fastighet och är intresserad av att sälja/hyra ut, annars kan du hoppa över frågan.

Gäller för dig som är intresserad av att köpa/hyra en fastighet, annars kan du hoppa över frågan.
Vill du bli kontaktad för att gå vidare i frågan? * (obligatorisk)
Detta krävs för att vi ska kunna gå vidare med ärendet.
Vill du bli kontaktad för att gå vidare i frågan?