Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Fritidshem

Barn som är sex till 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

På fritidshemmet (fritids) stimuleras barnen att delta i inne- och uteaktiviteter för att utvecklas och lära sig nya saker. Fritidshemmet ger barnen många kontakter och social gemenskap.

Ansök om plats

Vetlanda kommun erbjuder fritids till barn med föräldrar som arbetar eller studerar. Barnen kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

Du får inte ha barnet på fritids för att till exempel åka och handla eller träna. Har du som vårdnadshavare semester får eleven inte vara på fritidshemmet. I undantagsfall kan du ansöka om plats vid enstaka semesterdagar.

Du ansöker om plats på fritidshem via Dexter eller i samband med att du använder vår e-tjänst för att välja skola inför start av förskoleklass. Du behöver inga inloggningsuppgifter för att ansöka.

Har du bara behov av fritidsplats under skolloven, kan du ansöka om skollovsplats. Skollovsplats söks för minst ett halvår.

Alla som söker fritidshem får plats. Vi behöver en viss handläggningstid så ju tidigare du meddelar oss desto bättre är det för vår planering. Först får du ett platserbjudande via brev. Skriv under och skicka tillbaka det. När vi får tillbaka det kan ditt barn börja på fritids.

Om du är på väg att flytta till Vetlanda kommun kan du ansöka om plats redan innan du flyttat hit.

Obekväma arbetstider

Fritids på obekväm arbetstid kan bara sökas på Vilans förskola. Till obekväm arbetstid räknas vardagar klockan 18–6 och helger från fredag klockan 18 till måndag klockan 6.

Vi kan också erbjuda förlängt öppethållande på ditt fritidshem klockan 5-6 och klockan 18-19. En särskild ansökan krävs, prata med din rektor.

Du måste ansöka senast en månad i förväg.

Båda vårdnadshavarna behöver lämna ett arbetsgivarintyg och ett schema över sina arbetstider.

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta fritidshem för ditt barn ska du göra en ny ansökan.

Säg upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din fritidsplats, måste du säga upp platsen via Dexter - inloggningsuppgifter krävs. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Sjuk, föräldraledig eller arbetssökande

Barn till arbetssökande, föräldralediga eller vårdnadshavare med havandeskapspenning har inte rätt till plats i fritidshem.

Barn som har plats på fritidshem får behålla sin plats månaden ut om föräldern blir arbetslös. Du ska informera fritidshemmet snarast och säga upp platsen via Dexter. Om du själv blir sjukskriven har du rätt att behålla platsen i fritidshem. Ordinarie schema gäller så långt det är möjligt.

Vid akut sjukdom har familjen möjlighet till utökad tid utöver schemat, men får sedan återgå till ordinarie schematider. En dialog förs med rektor.

Avgifter

Preliminär beräkning av avgift

Du betalar en månadsavgift för din plats i fritidshem. Avgiften grundas på hushållets inkomst före skatt och du ansvarar för att meddela ändrad inkomst.

Vi reserverar en plats åt ditt barn hela året och av den anledningen är avgiften uppdelad på årets tolv månader. Du får alltså räkning även på sommaren. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

 • Avgiften grundas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.
 • Högsta avgiftsgrundande inkomst för 2019 är 47 490 kronor.

Inkomsttaket indexregleras varje år, vilket gör att avgiften ändras.

Maxavgift för fritidshem

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 procent

950 kronor

Andra

1 procent

475 kronor

Tredje

1 procent

475 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift

 

Skollovsplats

Avgiften är 0,8 procent av inkomsten för första, andra och tredje barnet. För 2018 blir maxavgiften 369 kronor per barn och månad. För fjärde barnet eller fler så betalar du ingen avgift.

Ändra inkomst

Du är skyldig att ändra inkomst i Dexter när hushållets inkomst förändras.

Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Detta räknas som inkomst

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Sjukpenning/sjukpension och föräldrapenning.
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning.
 • Pension (inte barnpension).
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 • Dagpenning vid reputbildning med mera.
 • Familjebidrag i form av familjepeng.
 • Livränta (vissa undantag finns).
 • Övriga skattepliktiga förmåner.
 • För egna företagare räknas överskott i näringsverksamhet enligt inkomstlagen. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat med antal månader redovisas.

Om barnet är ledigt

Du betalar avgift för att ditt barn har tillgång till en fritidshemsplats. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Om det är helgdagar eller lov när du egentligen skulle ha haft fritidsplats, så ger det inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle. Inte heller om du har semester eller om ditt barn är sjukt ger det rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle.

Om barnets vårdnadshavare inte bor ihop

Om barnets vårdnadshavare flyttar isär och barnet får ett växelvis boende finns det två alternativ.

 1. Ni fortsätter att ha en enda gemensam fritidshemsplats för barnet. Räkningen går till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört, och det är också den enda som kan logga in och ändra schema och säga upp platsen. Avgiften grundas på räkningsmottagarens hushålls inkomst. Hur ni delar upp avgiften mellan er sköter ni själva.
 2. Ni väljer att ta varsin fritidshemsplats för barnet. Avgiften grundas på era nya hushålls inkomst. Ni får varsin inloggning och kan båda två ändra tider och säga upp er plats utan att det påverkar den andra vårdnadshavaren. Avgiften blir inte mindre bara för att det är samma barn som har två platser.

Schema

Schematiden omfattar förälderns arbets- eller studietid samt restid till och från arbets- och studieplatsen.

Fritids på obekväm arbetstid kan bara sökas på Vilans förskola. Till obekväm arbetstid räknas vardagar klockan 18–6 och helger från fredag klockan 18 till måndag klockan 6.

Om du redan har plats på fritidshem och har ett behov som är mindre än tio timmar per vecka kan vi erbjuda förlängt öppethållande på ditt fritidshem klockan 5-6 och klockan 18-19. En särskild ansökan krävs, prata med din rektor.

Du måste ansöka senast en månad i förväg.

Båda vårdnadshavarna behöver lämna ett arbetsgivarintyg och ett schema över sina arbetstider.

Öppettider

Våra fritidshem har öppet vardagar, tolv timmar per dag. De vanligaste öppettiderna är klockan 6–18.

I semestertider samordnar vi så att bara ett fåtal fritidshem har öppet. Behöver ditt barn fritidsplats får det gå på ett fritidshem som har sommaröppet.

Två dagar om året stänger fritidshemmet för att personalen ska kunna ha gemensam planering och utbildning. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand så erbjuds du skolbarnsomsorg på ett annat fritidshem eller på det ordinarie fritidshemmet med vikarierande personal dessa dagar. Datum för när det är stängt meddelas senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Lov- och läsårstider

Läsåret 2019/2020

Hösttermin 21 augusti till 20 december 2019

 • Lov 16 september
 • Höstlov 28 oktober–1 november (vecka 44)
 • Lov 27 november

Vårtermin

Grundskolan 9 januari till 12 juni 2020
Gymnasieskolan 8 januari till 12 juni 2020

 • Lov 7 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 10–14 februari (vecka 7)
 • Lov 16 mars
 • Påsklov 6–10 april (vecka 15) OBS! Ändrat!
 • Lov 22 maj

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 19 augusti till 22 december 2020

 • Lov 16 september
 • 26-30 oktober (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 13 januari till 11 juni 2021
Gymnasiet 12 januari till 11 juni 2021

 • Lov 29 januari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 15-19 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 6-9 april (vecka 14)
 • Lov 14 maj

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

 • Lov 22 september
 • 1-5 november (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2021
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2021

 • Lov 27 januari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 14-18 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 19-22 april (vecka 16)
 • Lov 27 maj