Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2018:

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2018

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 20 november

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 20 november 2018, kl. 15.30

  1. Delgivningar
  2. Redovisning - Synpunkt Vetlanda
  3. Information - Medborgarskapsceremoni 2018
  4. Investeringar friluftsmiljöer
  5. Detaljbudget 2019
  6. Sammanträdestider 2019
  7. Detaljplan för Skönberga 1:23 i Skirö, Vetlanda
  8. Protokollsutdrag
  9. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2018:

 • 30 januari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Föredragslista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 6 november 2018, klockan 14.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till detaljplan
 3. Förslag på miljösanktionsavgift
 4. Ansökan om bygglov
 5. Förslag till ansökan om utdömande av vite
 6. Förslag till vitesföreläggande
 7. Förslag till att avslå ansökan om bygglov
 8. Förslag till förbud att släppa ut avloppsvatten
 9. Förslag till återtagande av vitesföreläggande att släppa ut avloppsvatten
 10. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2019
 11. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 oktober 2019
 12. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 maj 2019
 13. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2019
 14. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 maj 2019
 15. Övriga frågor
 16. Delgivningar

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2018:

Individnämnd

 • 9 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Allmän nämnd

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 26 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 13 november, klockan 13.00 i Ks-salen.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Sekretessärenden
 3. Detaljbudget 2019
 4. Detaljplan Skönberga 1:23 Skirö, Vetlanda kommun
 5. Information om studentboende för ensamkommande
 6. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2018:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 22 november  2018, klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Detaljbudget 2019
 3. Information, Landsbro skola
 4. Information, underhållsplanering
 5. Sammanträdesdagar 2019
 6. Pågående projekt
 7. Delgivningar
 8. Delgivningar kommundelsråd
 9. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Rolf Forsén, rolf.forsen@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorgöppnas i nytt fönster som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2018:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars + allmänhetens frågestund
 • 26 april
 • 24 maj + allmänhetens frågestund
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 september + allmänhetens frågestund
 • 25 oktober
 • 22 november + allmänhetens frågestund
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdagen den 22 november kl. 13.30 i Hörsalen, Vetlanda bibliotek.

I samband med mötet bjuds allmänheten in till frågestund kl. 17-18 i Hörsalen, Biblioteket.

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 7. Information från förvaltningen
 8. Sekretessärende
 9. Sekretessärende
 10. Sekretessärende
 11. Sekretessärende
 12. Sekretessärende
 13. Sekretessärende
 14. Internkontrollplan 2019 VO
 15. Bokslutsprognos VO per oktober 2018
 16. Detaljbudget 2019 VO
 17. Yttrande - Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjuktal
 18. Yttrande - Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning
 19. Anmälan av delegationsbeslut
 20. Eventuella övriga ärenden/frågor/information

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.