Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 3 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, onsdagen den  3 juli 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till detaljplan för Trekanten och del av kvarteret Hygiea
 3. Förslag till detaljplan för kvarteret Banken, Boken och Hotellet
 4. Förslag till återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 5. Förslag till återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 6. Förslag till återtagande av vitesförbud och ändra förbudet att släppa ut avloppsvatten
 7. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 januari 2020
 8. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 januari 2020
 9. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 juli 2020
 10. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 juli 2020
 11. Förslag på byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 12. Förslag på byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 13. Förslag på byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 14. Förslag på upphävande av vitesföreläggande, rivning
 15. Förslag på vitesföreläggande, ovårdad tomt
 16. Förslag på förändring av tillsynstaxa, beräkning av handläggaravgift-miljö
 17. Ändra sammanträdesdag från 4 september till 3 september
 18. Övriga frågor
 19. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 25 juni kl 13.30 i sammanträdesrum 1, Stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Socialnämndens målarbete 2020 och framåt
 4. Familjecentralen Kärnhusets verksamhetsberättelse 2018-2019
 5. Förvaltningsinformation
 6. Meddelanden
 7. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan socialnämnden och föreningen Kvar i Vetlanda
 8. Personligt ombud - uppsägning av avtal
 9. Utredningsuppdrag socialtjänstens förebyggande arbete på familjecentralen
 10. Utredningsuppdrag Fokus unga
 11. Motion "Gör verkstad av integrationen"
 12. Handläggning av ekonomiskt bistånd till gymnasiestuderande ungdomar i åldern 18-21 år, där socialnämnden övertagit föräldrarnas försörjningsansvar
 13. Uppföljning av socialnämndens systematiska arbete med våld i nära relationer
 14. Redovisning av månadsstatistik
 15. Individärende
 16. Individärende
 17. Individärende
 18. Individärende
 19. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Nils-Erik Olofsson, nils-erik.olofsson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 26 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.