Demenssjukdom

Är du närstående till person med demenssjukdom?

Det finns flera olika typer av stöd för dig som är närstående till personer med demenssjukdomar. Läs mer på Anhörigcenter i Vetlandas sida.

Är du närstående till person med demenssjukdom?

Hör av dig till vår demenssjuksköterska via kontaktcenter.

Är du ung och har en person med demenssjukdom i din närhet, och vill träffa andra i liknande situation?

Nu planerar vi att starta en anhöriggrupp även för yngre närstående.
Anmäl dig till demenssjuksköterska. Har du frågor går det bra att ringa Michael via kontaktcenter.

Har du demenssjukdom och vill prata om din situation och dina tankar?

Hör av dig till vår demenssjuksköterska via kontaktcenter.
Vid behov kan vi även starta en grupp.