Missbruk och beroende

Är du orolig för din eller en anhörigs användning av alkohol, droger eller spel? Då kan du få hjälp och stöd av Vetlanda kommun.

Hjälp för dig mellan 18 och 28 år

Du som är mellan 18 och 28 år och har behov av stöd, hjälp eller vill ställa frågor om missbruk eller beroende är välkommen att kontakta öppen­vården Slussen. Du kan vara anonym.

Vid ett besök får du möjlighet att berätta om din situation. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som vi kan erbjuda dig.

Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en social­sekreterare att göra en bistånds­utredning och därefter fatta ett beslut.

Hjälp för dig över 29 år

Du som är över 29 år och har behov av stöd, hjälp eller vill ställa frågor om missbruk eller beroende är välkommen att mejla öppen­vården i Vetlanda. Du kan vara anonym.

Vid ett besök får du möjlighet att berätta om din situation. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som vi kan erbjuda dig.

Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en social­sekreterare att göra en bistånds­utredning och därefter fatta ett beslut.

Om du är orolig för någon i din närhet

Är du orolig för någon som har problem med miss­bruk eller är beroende av alkohol, spel eller droger? Då kan du kontakta socialförvaltningen i Vetlanda för att få information och stöd i hur du kan hjälpa en anhörig. Du kan vara anonym. Om du inte väljer att vara anonym kan ditt namn inte uteslutas i dokumentationen.

Genom Anhörigscenter i Vetlanda kan du få möjlighet att dela erfarenheter och tankar med andra anhöriga i en liknande situation.

Att anmäla oro för ett barn

Att vara nära vän eller anhörig till någon som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar påverkar dig oavsett vilken ålder du är i. Socialförvaltningen erbjuder stöd till barn, ungdomar och vuxna.

Är du orolig för barn som lever i en familj där föräldrar missbrukar bör du göra en anmälan utifrån barnen.

Frivilliga organisationer

Det finns flera frivilliga organisationer som vänder sig till dig som har problem med missbruk av alkohol, spel eller droger. Organisationerna arbetar helt fristående från Vetlanda kommun.