Företags­besök och företags­kontakter

Vetlanda kommun har som ambition att varje år besöka och ha kontakt med företag för att lära sig mer om näringslivets utmaningar och möjligheter.

För en bra dialog mellan kommun och näringsliv behövs både kunskap och insikt hos kommunen om hur vardagen ser ut för en företagare. Det handlar också om att få företagare att förstå hur kommunen fungerar. Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet.

Företagsbesöken består både av enklare kontakter i vardagen och av kvalitativa besök där kommunledning är med för att få en dialog med företaget. Vid företagsbesöken medverkar representanter från näringslivsbolaget Nuvab och lokalpolitiken.

Besöken dokumenteras och presenteras som en del av arbetet med kommunens näringslivsutveckling. Du kan läsa mer om besöken och företagen som fått besök på vetlanda.se.

Är du företagare och vill att kommunen ska besöka ditt företag? Anmäl intresse i formuläret på Nuvabs hemsida. Under rådande pandemi erbjuder vi digitala lösningar för att kunna fortsätta den viktiga dialogen med företagen i kommunen.