Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Det kräver oftast lotteritillstånd.

Spelinspektionen definierar ett lotteri som en företeelse där utgången avgörs av slumpen. I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd.

Lotterier föreningar kan ha utan tillstånd

Föreningar kan ha lotterier utan tillstånd om:

 • lotteriet ska säljas i samband med en tillställning/sammankomst där tillställningen är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag
 • försäljningsområdet är begränsat till det område där tillställningen/sammankomsten sker.
 • lottpriset uppgår till högst 7,58 kronor (2018)
 • högsta vinstvärdet är 7 583 kronor (2018)

Exempel på när lotteri kan ske utan tillstånd är vid julskyltning, marknader, tipspromenader och syföreningsauktioner.

Tillstånd enligt 16 § lotterilagen

Denna paragraf tillämpas på lotterier som har större omslutning. Tillståndstiden begränsas i regel för den period som lotteriet pågår. Exempel är månadslotteri, andelslotteri och abonnemangslotteri.

Nedanstående krav måste uppfyllas för att få tillståndet:

 • värdet av vinsterna i lotteriet ska ligga mellan 35 och 50 procent av insatsen.
 • vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.
 • att det kan antas komma att ge sökanden skälig avkastning som sedan kommer att användas för föreningens allmännyttiga ändamål.

Kommunen utser en kontrollant för lotteriet.

Föreningen ansöker om lotteritillstånd hos kommunkansliet på blanketten ansökan om lotteritillstånd § 16öppnas i nytt fönster.

Registrering enligt 17 § lotterilagen

Registreringen görs för en treårsperiod och där kan föreningen ordna flera lotterier till ett sammanlagt insatsvärde på max 910 000 kronor (2018)

Nedanstående krav måste uppfyllas för att få tillståndet:

 • lotterierna för bara bedrivas inom den kommun där sammanslutningen är verksam.
 • lotteriet får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag.
 • insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 910 000 kronor (2018)
 • en vinst som utgörs av pengar får uppgå till högst 45 500 kronor (2018)
 • värdet av vinsterna i lotteriet ska ligga mellan 35 och 50 procent av insatsen.
 • vinstandelen ska stå på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

Kommunen utser en kontrollant för lotteriet.

Föreningen ansöker om lotteritillstånd hos kommunkansliet på blanketten ansökan om lotteritillstånd § 17öppnas i nytt fönster.

I samband med att tillståndet beviljas tilldelas föreningen också en kontrollant som föreningen ska ha kontakt med före och efter varje lotteri. Redovisning av varje lotteri sker till kontrollanten på blankett för lotteriredovisningöppnas i nytt fönster.

Vad kostar ett lotteritillstånd?

Lotteritillstånd enligt 16 §

Lotterier som har ett insatsbelopp på upp till 10 basbelopp (455 000 kronor 2018) kostar 300 kronor. Över 10 basbelopp blir kostnaden 800 kronor.

Lotteriregistrering enligt 17 § (treårigt lotteri)

Registreringen kostar 300 kronor. Insatsbeloppet för inte överstiga 20 basbelopp (910 000 kronor 2018) under treårsperioden.

Kontrollantavgift

Kontrollantavgiften är tre procent av insatsbeloppet eller max 18 procent av basbeloppet det vill säga 8 190 kronor (2018).