Lotteritillstånd

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas.

Spelinspektionen Länk till annan webbplats. definierar ett lotteri som en företeelse där utgången avgörs av slumpen. I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd.

Licens krävs inte för lotterier enligt 3 kap. 5§

 1. Som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2§ och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med
  a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i, eller
  b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller, eller
 2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med
  a) en offentlig nöjestillställning
  b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt endamål, eller
  c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

För mer information, se spellagen. Länk till annan webbplats.

Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9§ i spellagen (femårstillstånd)

Registreringen görs för högst en femårsperiod och där kan föreningen ordna flera lotterier till ett sammanlagt insatsvärde på max 1 732 500 kronor för 2023.

Nedanstående krav måste uppfyllas för att få tillståndet:

 • lotterierna för bara bedrivas inom den kommun där sammanslutningen är verksam.
 • lotteriet får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag.
 • insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under femårsperioden uppgår till 33 och 1/3 prisbasbelopp, år 2023 motsvarar det 1 732 500 kronor. En ny anmälan måste skickas in för varje nytt lotteri.
 • en vinst som utgörs av pengar får uppgå till högst 52 500 kr för 2023.
 • värdet av vinsterna i lotteriet ska ligga mellan 35 och 50 procent av insatsen.
 • vinstandelen ska stå på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

Kommunen utser en kontrollant för lotteriet.

Föreningen ansöker om lotteritillstånd hos kommunkansliet Pdf, 162 kB.. Registreringen kostar 500 kr.

I samband med att tillståndet beviljas tilldelas föreningen också en kontrollant som föreningen ska ha kontakt med före och efter varje lotteri. Redovisning av varje lotteri sker till kontrollanten på blankett för lotteriredovisning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster..