Häggska förskolan

Häggska förskolan håller till i ett charmigt äldre hus mitt i Vetlanda. Förskolan har två avdelningar.

Häggska förskolan

Häggska förskolan

Verksamheten genomsyras av begreppet hälsa där trygghet, glädje och delaktighet är vår vision. Det återkommer på olika sätt i förskolans pedagogik. Vi har ett undervisande arbetssätt med ett vardags- och kunskapsrelaterat språk, vardags­­matematik, IKT, naturvetenskap och socialt samspel. Det är något som ständigt finns med i vår verksamhet.

Här har också leken en central plats och vi arbetar för goda relationer med alla vårdnadshavare och för att skapa trygghet för alla barn. Allt vårt arbete utgår från läroplanen, de pedagogiska grundvärderingarna och barnkonventionen.

Vår verksamhetsidé

  • Arbeta efter ett förhållningssätt inriktat på det friska och positiva.
  • Verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn.
  • Varje barn stärks i sin lust och nyfikenhet att söka ny kunskap så att de känner att de lyckas.

Maten på förskolan

Häggska förskolan har ett tillagningskök och vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.