Samverk Vetlanda

Samverk Vetlanda är ett forum för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och Vetlanda kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov, som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt.

Samverk Vetlanda består av en styrgrupp med chefer från alla huvudmän och en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika verksamheter. Vi arbetar för att få bättre kunskap om varandras verksamheter, skapa hållbara samverkans­strukturer på flera nivåer, dela och sprida information som är viktig för oss alla samt ta tillvara och utveckla möjligheter till samverkan gällande målgruppen.

Samverk Vetlanda finns till för att individer snabbare och effektivare ska få det stöd som samhället har till förfogande och därmed snabbare bli självförsörjande, friskare och/eller få ett bättre upplevt liv.

Höglandets samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet hålls ihop av en samverkanskoordinator. I Vetlanda kommun är det Annika Synnes Lindberg.