Vinterväghållning

Vetlanda kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator, gång-cykelvägar och allmänna platser. I centrala Vetlanda utförs arbetet av egen personal, på orterna anlitas entreprenörer.

Snöröjning

Gång- och cykelvägar prioriteras i snöröjnings­arbetet för att du som går eller cyklar ska kunna ta dig fram.

När det gäller vägar röjer vi först genomfarts­leder och därefter gator i bostads­områden.

Vid ett kraftigt snöfall börjar vi ofta snöröjningen klockan 2-3 på natten för att kunna röja exempelvis parkerings­platser vid skolor när de är tomma. Bostads­områden tar vi senare på morgonen när antalet parkerade bilar är färre än på natten.

Servicedeklaration om gator, vägar och gång- och cykelvägar

Vetlanda kommun har ett tjugotal maskiner för snöröjning i egen regi.

Våra entreprenörer snöröjer i Björköby, Bäckseda, Ekenässjön, Farstorp, Holsbybrunn, Hultanäs, Korsberga, Kvillsfors, Landsbro, Myresjö, Nye, Näshult, Nävelsjö, Pauliström, Ramkvilla, Sjunnen, Skede och Skirö.

Karta över de områden, gator och gång-cykelvägar som plogas.

Halkbekämpning

Halkbekämpning prioriteras på gång-cykelvägar, vid skolor, vid resecentrum samt andra områden där vi vet att det brukar bli problem med halka.

Vi använder bergkross med 2-4 millimeter kornstorlek.

I Vetlanda kommun används inte salt i halkbekämpningen av miljöhänsyn.

Vad kan du göra

Som invånare kan du underlätta för oss genom att hålla de områden som ska röjas eller de platser där vi behöver lägga snö åtkomliga för våra maskiner genom att exempelvis flytta din bil. 

Snön ska tas hand om på egen fastighet och det ska undvikas att skotta ut snön på gatan. Vänta med att skotta din uppfart till efter snöröjnings­fordonet har varit på plats så slipper du skotta bort snö­vallen som blir.