Servicedeklaration om information på andra språk

Det finns idag människor från många olika nationaliteter inom barnomsorg och skola. Olika kulturer och olika språk kan ibland göra det svårt för oss att förstå varandra.

För att ha en bra kommunikation kan ibland vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ha behov av information på sitt modersmål.

Vi lovar

Vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjuds vid behov information på sitt modersmål.

Servicedeklarationen gäller inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Ditt ansvar

Du som vårdnadshavare talar om att du har behov av översättning.

Vid frågor

Kontakta rektor för synpunkter på servicen eller använd Synpunkt Vetlanda.