Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola i Ekenässjön ligger nära skolan och har fem avdel­ningar. Bara några steg från förskolan finns en hel skogs­backe där barnen kan leka och upptäcka.

Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola

Miljön på vår förskola ska inspirera, utmana och uppmuntra barnen till lek, kommunikation och samspel, den ska väcka nyfikenhet och lust. Vi har en särskild utomhuspedagog för att möjliggöra mer aktiviteter, utematlagning och lek ute.

Vi ser det som en tillgång att ha en stor mångfald på vår förskola. Att möta mångfald ger en ökad förståelse och en större samhörighet. Allmän förskola för nyanlända barn är integrerad på avdelningarna.

Maten på förskolan

Skogsbackens förskola har ett tillagningskök tillsammans med Ekenässjöns skola. Där lagar vi all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.