Ungdomsrådet

Ungdomsrådets uppgift är att vara bollplank, samtalspartner och idégivare till kommunstyrelsen för frågeställningar som berör ungdomar. Ungdomsrådet kan också ges möjlighet att ansvara för att driva och/eller besluta om avgränsade projekt.

Rådet består av fyra representanter vardera från Njudungsgymnasiet, Landsbros högstadieskola och Withalaskolan samt fritidsgården Vattenverket.

Protokoll

2024