Medling vid brott

Medling vid brott är möjlig­heten till en frivillig kommunika­tion mellan den eller de som begått ett brott och den eller de som utsatts för brottet. Syftet är att berörda personer ska ges möjlighet att bearbeta sin upplevelse av brottet och dess konsekvenser.

Med­lingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare som har tystnads­plikt.

Vem kan få medling?

Medling kan erbjudas alla som begått ett brott, men är främst tänkt för personer mellan 12 och 21 år samt brottsutsatta.

Varför medling?

För dig som utsatts för brott kan medling innebära att du får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt dig för brott. Med­lingen kan eventuellt minska rädslan för personen som begått brottet.

För dig som begått ett brott kan med­lingen ge dig en chans att förklara dig, visa att du tar ansvar för det du gjort och att du vill försöka minska de negativa följderna av brottet.

När sker medling?

Tiden för med­ling vid brott kan variera utifrån parternas önske­mål och vilken typ av brott det är.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Lisa Lindgren genom att ringa 072-734 17 07 eller e-posta lisa.lindgren@eksjo.se för att få mer information om medling.