Mogärdeskolan

Mogärdeskolan har omkring 220 elever i fritidshem, förskoleklass, anpassad grundskola och årskurserna 1-6. Vi är en mångkulturell skola och arbetar mycket med ett språkutvecklande arbetssätt.

Mogärdeskolan

Mogärdeskolan

Vi utgår från varje elevs förutsättningar med ambitionen att alla upplever självtillit, nyfikenhet, lust att lära och känslan av sammanhang. Vi strävar efter att hitta lärmiljöer och metoder för den enskilde.

Vi utvecklar varje elev mot att bli medborgare som både klarar självständighet och ett liv tillsammans med andra. För att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan tänker och arbetar vi lösningsfokuserat.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Mogärde fritidshem har två avdelningar. På avdelning Blå går förskole­klassen och på avdelning Guld går övriga elever.

Vi har öppet klockan 6–18. Öppning och stängning sker på Blå.

På Mogärde fritidshem jobbar vi aktivt med trivselregler, den sociala miljön och för att barnen som vistas här ska få en meningsfull fritid.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

Anpassad grundskola

På Mogärdeskolan har vi en klass för årskurs 1-6 där elever som är mottagna i anpassad grundskola har rätt att gå. Eleverna följer anpassad grundskolas kursplaner och timplaner.

Den mesta undervisningen har eleverna med sin klasslärare. I de praktiskt-estetiska ämnena har de andra lärare. I klasserna arbetar också elevassistenter. Ibland läser en elev något ämne tillsammans med en grundskoleklass och har då sin undervisning där.

Kontakt

Rektor Camilla Karlsson
Telefon 0383‑975 06
camilla.karlsson@vetlanda.se

Specialpedagog Marie Volmerson
Telefon 072-237 34 08
marie.volmerson@vetlanda.se

Skolbibliotek

Biblioteket ligger i mitten av skolans huvudbyggnad, på andra våningen. Inne på skolbiblioteket försöker vi hålla en trivsam atmosfär där aktiviteter som läsning, informationssökning, grupparbeten och folk som vill sitta och umgås får ta lika stor plats.

Skolbiblioteket har både fack- och skönlitteratur. Vi prenumererar på ett flertal tidningar och tidskrifter som kan läsas på biblioteket.

MIK-bibliotek

Vår skolas bibliotek är ett MIK-bibliotek och jobbar med MIK, medie- och informationskunnighet. Rent konkret innebär det att vi har lektioner i källkritik, informationssökning och informationsanvändning för skolans elever och pedagoger.

Talböcker via Legimus

Har du läs- eller skrivsvårigheter kan du be bibliotekarien om ett konto till tjänsten Legimus Länk till annan webbplats.. Med hjälp av Legimus kan du lyssna på talböcker.

Öppettider

  • Tisdagar klockan 8–16
  • Torsdagar klockan 8–16
  • Fredagar klockan 8–16

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Eva Ljungman
Telefon: 0383-975 05 eller mobil 072-205 97 81
eva.ljungman@vetlanda.se

Måndag och fredag klockan 10.30-11.30

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Evelina Jarl
Telefon: 070-319 58 08
evelina.jarl@vetlanda.se

Specialpedagog Karin Blomander
Telefon: 072-147 11 04
karin.blomander@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo. Du kan även anmäla frånvaro till expeditionen på telefon eller direkt till handledaren.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.