Tändhattens förskola

Tändhattens förskola är det nya namnet på tidigare Ölandsgatans förskola. Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog och natur och har sex avdelningar.

Tändhattens förskola

Tändhattens förskola

Vårt arbetssätt bygger på att vi utgår från vad barnen kan, det vill säga en positiv barnsyn där vi ser barns styrkor istället för svagheter.

Vår vision är att på vår förskola ska alla känna sig trygga och glada samt fyllas med lust att leka och lära. En trygg, rolig och lärorik förskola får vi genom att ge barn och föräldrar ett positivt bemötande samt ta tillvara barnens intressen och ge leken ett stort utrymme.

Infarten till förskolan sker numera från den nya gatan Energivägen.

Maten på förskolan

Tändhattens förskola har ett tillagningskök där vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) Pdf, 427.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.