Tobaksförsäljning

Om du vill sälja tobak måste du först göra en ansökan till miljö- och byggförvaltningen. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.

Ansök till kommunen om du vill sälja tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror som exempelvis cigaretter, cigarrer, snus eller piptobak, behöver du ansöka om tillstånd från Vetlanda kommun. Du söker försäljningstillstånd i e-tjänsten "Ansökan om tobaksförsäljning".

I e-tjänsten ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för att handlägga ditt ärende. Se till att ha alla relevanta dokument redo. Du ska till exempel bifoga flera olika bilagor, som dokument om ägarförhållanden, utdrag från bolagsverket, finansieringsplan samt uppgifter från skatteverket och kronofogden.

Dokument om ägarförhållanden

Exempelvis en aktiebok eller ett handelsbolagsavtal.

Utdrag från Bolagsverket

Exempelvis ett registreringsbevis eller nuvarande och avslutade uppdrag.

Finansieringsplan

I finansieringsplanen ska finnas uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.

Övriga dokument

Du bör också ha ett program för egenkontroll Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster. där du bland annat beskriver vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du bör även ha en kopia av programmet för egen­kontroll på försäljningsstället.

Ändringar eller upphörande av tobaksförsäljning

Om du har ett tillstånd att sälja tobaksprodukter men det sker någon ändring i din verksamhet måste det anmälas till Vetlanda kommun. Ändringen kan gälla styrelsen, kontaktuppgifter, delägare eller andra faktorer som rör verksamheten.

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska lämnas in om man vill sluta sälja tobaksprodukter.

Kontrollköp - en del av tillsynen

Kontrollköp är en metod som Vetlanda kommun kan använda för att testa om det går att handla folköl eller tobak utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och är underlag för dialog med försäljnings­ställets ansvariga om hur egenkontroll och rutiner för utbildning av personal fungerar i praktiken.

Avgifter

En handläggningsavgift på 6 timavgifter tas ut vid ansökan om stadigvarande försäljning av de produkter som åsyftas i tobakslagen.

Tobakslagen Länk till annan webbplats.

Du ska även betala en årsavgift för tillsyn till Vetlanda kommun. Kostnader för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel:

  • Försäljning av tobaksprodukter, 2 timavgifter
  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 2 timavgifter
  • Försäljning av både tobaksprodukter och elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare, 3 timavgifter

Vid försäljning av tobaksprodukter och/eller elektroniska cigaretter samt folköl och/eller receptfria läkemedel beräknas timavgiften enligt följande tabell:

Varuslag

Receptfria läkemedel: 1 timavgift
Folköl: 1 timavgift
Tobaksvaror: 2 timavgifter
Elektroniska cigaretter: 2 timavgifter

Antal varuslag

Handel med ett varuslag: 1 avgift
Handel med två varuslag: 0,75 x avgift
Handel med tre varuslag: 0,6 x avgift
Handel med fyra varuslag: 0,5 x avgift

Timavgiften indexuppräknas vid varje årsskifte och från 1 januari 2022 är den 1075 kronor.

Tillsyn av kommunen och polisen

Vetlanda kommun bedriver tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaglig försäljning polisanmäls och du riskerar dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen Länk till annan webbplats. är också tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaks­varor. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver inte misstänka brott för att kunna göra tillsyns­besök på ditt försäljningsställe.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du som säljer tobak är skyldig att ge din personal information och stöd som behövs för att kunna följa tobakslagen Länk till annan webbplats.. Vetlanda kommun kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger.

Rökfria områden

För att skydda människor för passiv rökning ska det enligt tobakslagen Länk till annan webbplats. finnas områden där det är förbjudet att röka.

Det är du som äger/hyr en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som är ansvarig för att reglerna om rökfria områden följs. Läs mer om vilka områden och regler som förbudet gäller hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..